Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Nhớ Nguyễn Tài Cẩn

Nhớ Nguyễn Tài Cẩn

- Đặng Tiến — published 03/03/2011 21:42, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20
hai bài thơ


ĐẶNG TIẾNNhớ Nguyễn Tài Cẩn (1)
Gặp nhau mới đó thoắt ba năm

Tủi tủi mừng mừng khúc vấn an

Anh ngoài tám mươi đà yếu sức

Tôi gần bảy chục mấy an tâm

Phù sinh không lệ (*) hồng phai thắm

Tri kỷ lòng e nhạn biệt tăm

Khắc khoải người xưa sao nhớ bạn

Trăm năm trời đất biệt tri âm.


27.2.2011

Bệnh viện Jacques Cartier (**)

(*) lệ : ngại (từ độc lập này ít dùng, chỉ còn phổ biến trong từ kép e lệ). Nhị Độ Mai : Hễ trời có mắt thì ta lệ gì.

(**) Tác giả vừa mổ tim, đang nằm dưỡng bệnh thì được tin mất bạn. Anh đã đọc cho chúng tôi bài thơ này qua điện thoại.
Nhớ Nguyễn Tài Cẩn (2)


Vẫn biết trăm năm chuyện ỡm ờ,


Sống đành phải sống, chẳng đành lơ !


Nghệ An lệ cũ thương tùng cúc, (*)


Ngũ Quảng vườn xưa lỗi trúc tơ. (*)


Anh rối nôm na danh với ngữ, (**)


Tôi rầu thi pháp thẩn và thơ. (**)


Tám mươi tư đã, anh tròn phận


Thương bấy đàn em mộng lững lờ.


14 giờ, ngày 01.3.2011

Thơ làm trên xe tải thương (từ Paris về Orléans)(*) lấy từ Thu Hứng của Đỗ Phủ, bản dịch Nguyễn công Trứ

Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ

Cô chu nhất hệ cố viên tâm


(**) N.T.C. là chuyên gia chữ nôm và danh ngữ

Đ.T. có sách về thi pháp.Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss