Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Không đau và rất đau

Không đau và rất đau

- Đỗ Trung Quân — published 04/07/2012 17:45, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20
thơ


Không đau và rất đau


                 

Các anh bẻ quặt tay tôi

Dẫu gì

Cũng không đau lắm


Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi

Thú thật

Cũng không đau lắm


Các anh đạp vào mặt tôi

Dẫu gì

Cũng không ê ẩm lắm


Các anh dúi chúng tôi vào xe

Thú thật

Cũng chỉ ngồi chật một tí


Các anh kẹp cổ, lên gối tôi

Dẫu gì cũng chỉ bầm dập chút


Cái chúng tôi đau

rất đau...

Cái chúng tôi bầm dập

Cái chúng tôi ê ẩm

Chính là

Các anh thay mặt kẻ cướp nước

Bọn cướp biển

Bẻ tay, đánh đập, bắt bớ, đàn áp

CHÍNH - ĐỒNG - BÀO - MÌNHĐỖ TRUNG QUÂN


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss