Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trang sử ... không thấy tiểu tốt

Trang sử ... không thấy tiểu tốt

- Ngu Yên — published 06/03/2014 18:03, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20


thơ Ngu Yên


Trang sử thấy vua, quan quân, hoàng hậu,
hoàng tử, công chúa, thái giám, cung phi,
không thấy tiểu tốtĐường đến đường đi đường về rẽ ngang rẽ dọc
trên bàn cờ tiểu Tốt tươi cười như đang đọc bài thơ
con Xe con Pháo con Mã bất ngờ qua mặt
con Tốt từ từ cột chặt thời gian.

Đã sang sông
không còn lòng trở lại
quê nhà không xa nhưng hiện tại không gần
tháng ngày lưu vong đôi khi gặp người yêu nước, bần thần tự hối
nhưng Tốt qua sông, thí mạng, sẽ không quay về
Tốt tiến tới, mỗi phiên, mỗi bước, không thề, không hẹn
nhớ Sĩ nhớ Bồ nhớ Tướng hổ thẹn tuổi già
đêm xuống đường xa tự hỏi:
- Việc đã làm có mong mỏi gió bay
việc chưa làm có mong đất trồng lên cây ra trái?

Xe Pháo Mã dùng ghi chép công thành danh toại mãi mãi kinh thư
Tốt hình như lót đường
phải nằm xuống không kêu ca không phi thường lịch sử
lòng dặn lòng vui tham dự cờ tàn.Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Exposition: « Un regard sur le Vietnam et l’environnement » 29/09/2022 - 04/10/2022 — Centre Culturel Communal Erik Satie - 26 rue Emille Raspail, 94110 Arcueil.
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss