Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trang sử ... không thấy tiểu tốt

Trang sử ... không thấy tiểu tốt

- Ngu Yên — published 06/03/2014 18:03, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20


thơ Ngu Yên


Trang sử thấy vua, quan quân, hoàng hậu,
hoàng tử, công chúa, thái giám, cung phi,
không thấy tiểu tốtĐường đến đường đi đường về rẽ ngang rẽ dọc
trên bàn cờ tiểu Tốt tươi cười như đang đọc bài thơ
con Xe con Pháo con Mã bất ngờ qua mặt
con Tốt từ từ cột chặt thời gian.

Đã sang sông
không còn lòng trở lại
quê nhà không xa nhưng hiện tại không gần
tháng ngày lưu vong đôi khi gặp người yêu nước, bần thần tự hối
nhưng Tốt qua sông, thí mạng, sẽ không quay về
Tốt tiến tới, mỗi phiên, mỗi bước, không thề, không hẹn
nhớ Sĩ nhớ Bồ nhớ Tướng hổ thẹn tuổi già
đêm xuống đường xa tự hỏi:
- Việc đã làm có mong mỏi gió bay
việc chưa làm có mong đất trồng lên cây ra trái?

Xe Pháo Mã dùng ghi chép công thành danh toại mãi mãi kinh thư
Tốt hình như lót đường
phải nằm xuống không kêu ca không phi thường lịch sử
lòng dặn lòng vui tham dự cờ tàn.Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Le Vietnam s’invite à Saintes (17100) 17/01/2023 - 08/04/2023
Spectale: nos corps empoisonnées 09/02/2023 - 03/05/2023 — Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi - GRANDE SALLE à 94600 CHOISY-LE-ROI
V.I.E... : Triển lãm của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam 02/03/2023 - 01/04/2023 — A2Z Art Gallery, 24 rue de l’ Echaudé, Paris VI
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Inalco : Varan, Vietnam 22/03/2023 17:00 - 19:00 — Inalco, 2 rue de Lille, Paris 75007
Cinéma du réel : 45e Festival international du film documentaire - 24 mars - 2 avril 2023 24/03/2023 - 02/04/2023 — Centre Pompidou (75004), Forum des Images (75001), Musée Guimet (75016), MK2 Beaubourg (75003), Bulac-Inalco (75013)
Ciné-club Yda : TASTE 01/04/2023 16:00 - 19:00 — 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité.
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss