Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Lời Nguyện

Lời Nguyện

- Trần Đình Sơn Cước — published 12/08/2016 01:38, cập nhật lần cuối 12/08/2016 01:38Lời Nguyện

( cho một trái tim lành)nen

"...Bình an dưới thế cho người thiện tâm"


Rồi cũng đến " ngày phán xét cuối cùng"
Dây và ống níu chi thêm sự sống
Đi về đâu, hỡi linh hồn cô lạnh
Đi về đâu, cho một trái tim lành


"Chúa đã khước từ" ta thời khát vọng
Anh khước từ anh, sau "ngày giải phóng"
Anh khước từ anh, cao sang bục giảng
Sa xuống chợ đời gột rửa lương tâm


Mái tóc dài đôi kính cận uyên thâm
Ngọn đèn chong trắng đêm đơn từ đảng
Ai hiểu được bão giông hay bình thản
Bút đã sa. Đành đoạn thuở mê lầm


Thôi anh nhé. Đã làm xong phận
Phút cuối cùng xin nhẹ bước ra đi
Chúa ở bên anh phút giây nhìn lại
Vì Chúa muôn đời Chúa vẫn từ tâm.


Trần Đình Sơn Cước
(7/16)

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Exposition: « Un regard sur le Vietnam et l’environnement » 29/09/2022 - 04/10/2022 — Centre Culturel Communal Erik Satie - 26 rue Emille Raspail, 94110 Arcueil.
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss