Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Ngày

Ngày

- thường quán — published 23/09/2012 22:15, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20
Thơ


Ngày


gởi n đ n q


trở lại với em, em băng đường

chim bay chúi mũi
căn phòng màu vôi cũ, giữa những ai sắp sửa tinh sương
xếp những chiếc khăn sạch vào kệ tủ
mấy cuốn sổ tay ngày tươi
những thang cấp nữa
ngày hoa lê trắng tỏa miệng cười
ai bước ra từ cửa
ngày của tôi và của em
sự chan hòa nắng trải, nắng nôi
vấp, rơi, sâu
vào giấc ngủ
như những ngày đầu
ngoài nước, ngoài xa xôi
tiếng huýt sáo ai kia, thư phòng bên cạnh
và tiếng dơi
đùng đục, trần cao, giấc vói với
những sớ bông vải gặt từ những cánh đồng
lá huệ
một nét rong đen, Q
với hai thành phố
một đường chảy lưng đèo, chiều mưa bụi cũ
không thể cũ hơn
làm sao ôm được biển cả bao la và màu xanh bên dưới mắt
ngày tuyết thư phòng
hay xóm La tinh đêm lưu ngụ
đi hết rồi chuyện đời xưa lưu cửu
cuốn sổ nằm chờ chữ
Ngày
nguyên trắng lạ tháng năm


thường quán

September 19

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Médiéval Technicolor - Exposition de Mai Tabakian 18/03/2023 - 29/05/2023 — Centre d'art Jean-Prouvé - Issoire (France)
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss