Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / ngoại hôn

ngoại hôn

- hoàng xuân sơn — published 10/06/2016 22:56, cập nhật lần cuối 10/06/2016 22:56

ngoại hôntôi vẫn đè tôi ra làm thơ
hằng hà
khi cánh phản đồng bằng lụt chữ
[cu tí nhà mình nói bố hay đặt thư]
đặt như đặt câu thời bảng đen phấn trắng
có người bảo là viết thơ
không. viết phải cầm bút
làm thơ ngoại lệ trườn bò
có khi thung dung có khi nhức nhối
lao động thơ bằng mũi nhọn đầu óc
đóng. dập
lệ thuộc vào sự vụ trái tim
vén xới đất đai thâm canh nòi giống
khi bạn không thèm tưởng tượng
bạn sẽ không đè nổi
nửa ổ bánh mì

không chịu đè bạn cứ đè
như bóng
xâu táo chùm nhấp nhô vọng động
khi tưởng tượng tràn đìa
biển sẽ vực dậy sóng
cây chui mầm từ đất nẻ
và sông. con sông đẩy đưa
thuyền đò cá mú huê tình
tôi vẫn muốn nhìn tôi huê dạng
còn hơn sật sừ
một cuống lá khô

hoàng xuân sơn

27 tháng 5/2016Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss