Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / ngoại hôn

ngoại hôn

- hoàng xuân sơn — published 10/06/2016 22:56, cập nhật lần cuối 10/06/2016 22:56

ngoại hôntôi vẫn đè tôi ra làm thơ
hằng hà
khi cánh phản đồng bằng lụt chữ
[cu tí nhà mình nói bố hay đặt thư]
đặt như đặt câu thời bảng đen phấn trắng
có người bảo là viết thơ
không. viết phải cầm bút
làm thơ ngoại lệ trườn bò
có khi thung dung có khi nhức nhối
lao động thơ bằng mũi nhọn đầu óc
đóng. dập
lệ thuộc vào sự vụ trái tim
vén xới đất đai thâm canh nòi giống
khi bạn không thèm tưởng tượng
bạn sẽ không đè nổi
nửa ổ bánh mì

không chịu đè bạn cứ đè
như bóng
xâu táo chùm nhấp nhô vọng động
khi tưởng tượng tràn đìa
biển sẽ vực dậy sóng
cây chui mầm từ đất nẻ
và sông. con sông đẩy đưa
thuyền đò cá mú huê tình
tôi vẫn muốn nhìn tôi huê dạng
còn hơn sật sừ
một cuống lá khô

hoàng xuân sơn

27 tháng 5/2016Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Exposition: « Un regard sur le Vietnam et l’environnement » 29/09/2022 - 04/10/2022 — Centre Culturel Communal Erik Satie - 26 rue Emille Raspail, 94110 Arcueil.
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss