Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / RỒNG VIỆT NAM

RỒNG VIỆT NAM

- Nguyễn Đức Tùng & Nguyễn Hoàng — published 24/05/2012 19:42, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20RỒNG VIỆT NAM *


tặng Thường Quán


Nguyễn Đức TùngCó người bảo rồng đã chết
Có người bảo chúng sẽ bay ra từ tro tàn
Có người bảo ở nước ta không có con rồng nào cả

Hôm qua tôi thấy một con bay ra từ hòn đá
Vừa bay vừa nhỏ máu trên đường
Tôi bắt được nó dễ dàng, vì nó đã bị thương(*) “Quá nhiều rồng, quá ồn ào”. Đó là lời một học giả Trung quốc nói về những xích mích liên miên trên Biển Đông. David Pilling, Thủy Trúc dịch.DRAGON


Translated by Nguyen HoangThe dragons have perished, someone said
Someone disagreed, one day they would rise from the ash
Another remarked, there is no dragons in our country

Yesterday, I witnesed a dragon flying out, from a rock
Dripping blood over the roads underneath
I caught it easily, as it was apparently wounded


Nguyễn Đức TùngCác thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss