Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Thế giới nào ?

Thế giới nào ?

- Hàn Thuỷ — published 29/10/2019 15:38, cập nhật lần cuối 29/10/2019 15:38

Thế giới nào ?nen
                                               Ảnh : FB Green treesThế giới nào nơi tôi đang sống ?

Mà em không thở nổi
                                lạnh dần

Nơi ác quỷ đưa tiễn những con người

Bình thường

Trong một địa ngục
                             nơi tất cả giá đông

Họ không phải thiên thần

Chỉ một tội muốn đi xa quê hương

Tìm một ước mong
                            mà tôi không thể biết.

*

Thế giới nào nơi tôi đang sống ?

Tim ơi
          cố mà đập

Phổi ơi
           hãy thở hít

Thân tôi ơi
                cố mà giữ nhịp

Sẽ có ngày chứng thực

Chúng nó
              đền tội này

Chúng nó
               những kẻ buôn người

Bằng giấc mơ về một thiên đường khác

Thiên đường cũ
                       đã chết

Không còn ai tin nữa


29-10-2019

Hàn Thuỷ

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss