Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Thơ Đỗ Quang Nghĩa 10-2022

Thơ Đỗ Quang Nghĩa 10-2022

- Đỗ Quang Nghĩa — published 06/10/2022 22:30, cập nhật lần cuối 06/10/2022 22:32

Thơ
Đỗ Quang Nghĩa


***

ta thiền trên ba bông bìm bìm nhỏ
màu trắng
ven hồ
trong vườn thượng uyển.
hoa trắng như tâm hồn trong sáng
một sớm thiền
một sớm xanh.

30.08.2009

***

tối muộn ra đường mới biết
đám vô gia cư
đi ngủ
còn sớm hơn mình.

30.09.2022

***

Thu chiều

lặng nắng
lặng gió


chiều trên hồ Müggel
có những con vịt cỏ
nhìn sang
minh mang bờ.

01.10.2022

***

Trong lớp học của tôi
những người đàn bà
vừa khóc
vừa hát
quốc ca Ukraina.

01.10.2022Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss