Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Thơ Hoàng Xuân Sơn - 05 -2017

Thơ Hoàng Xuân Sơn - 05 -2017

- Hoàng Xuân Sơn — published 24/05/2017 15:19, cập nhật lần cuối 24/05/2017 15:19

Thơ Hoàng Xuân Sơn - 05 -2017
thấtcứ tới số 7 là vấp ngã

lăn chiên[g] đổ đèn

lồm cồm. dậy

ngã sao dậy

tối không ra sáng

bồn cầu dzích dzắc

ống tiền liệt

nhỏ

giọt

khắc tinh tồ tồ

cười tồ tồ

ăn tồ tồ

đi đứng tồ tồ

sự vụ tí tách

bít

hai đầu tộng bộng

thất là. mất

vận chó

vần bôi mặt vè

bắt đầu kiến trận

li ti

đu bám đường

và máu

và mỡ thu hồi

trong ống nghiệm

tu tập bàn chân

ngón chân

thở phong cầm

rượu

bia

tràn huyết thống
vzụ mùathần thánh gì

mày thanh xuân

tao con gái

ghế bà giác hơi

cẩm tú

thậm thụt cây thông nòng

động hoa nhài

liếng thoắng

cậu

mợ

và khứa

khứa lão đâu nhiều thế

hoang vzu rậm rật

tràn lấp mọi tuyến đường

xa hoa nô lệ

kết thúc

một

vụ mùa


hoàng xuân sơn
21 tháng tư 2017


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss