Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Tiểu sử

Tiểu sử

- Cao Huy Thuần — published 14/07/2017 18:24, cập nhật lần cuối 14/07/2017 18:24
Kính bái Hoà thượng Phước Đường

TIỂU SỬ


Kính bái Hòa Thượng Phước Đường


Ông thầy già ở chùa Trúc Lâm

vừa mất.

Chùa Trúc Lâm vừa mất ông thầy già

hiền như đất.

Chuông mõ vừa mất tiếng ông tụng kinh

như đọc

như nói.

Ông nói không ai hiểu

ông nói gì.

Nhưng khi ông mô Phật thì ai cũng chắp tay :

Mô Phật !


Ông thầy già ở chùa Trúc Lâm hiền như đất

chỉ biết mô Phật.

Nhưng chùa mỗi ngày mỗi đông

vì thời đại tìm không ra

Phật ở mô ? Phật ở mô ?

Phật ở nơi ông thầy già

Mô Phật.


Khi ông sống

không ai cần biết tiểu sử

chỉ biết ông tu ở chùa Hải Đức

rồi thời đại cuỗm ông từ Nha Trang qua Trúc Lâm.

Không ai cần biết tiểu sử của ông

khi ông sống.

Nhưng khi ông chết như một Hòa Thượng

Không có tiểu sử sao đành ?

Nơi này, nơi kia, Việt Nam, hải ngoại

tiểu sử ! tiểu sử !

Tiểu sử ở đâu nơi ông thầy già

cục đất ?

Vết chân trên cát

sóng đánh đi thôi, làm sao hỏi sóng ?


Kính viếng Hòa Thượng

Xin góp đôi lời

Tiểu sử này đây

Trong lời Phật nói :

"Lại đây ! Tỳ kheo"

Không cần tên tuổi

Danh vị giẻ rách

Không mất không còn

Không đầu không đuôi

Không sanh không tử

Tiểu sử một chữ

Ai muốn thì ghi :

Không.


Phật tử  Cao Huy Thuần

kính báiCác thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
The Fine Arts Exhibition - VIETNAM THE GREENLAND 12/06/2024 - 16/06/2024 — 30, chemin des Corbillettes - 1218 Grand-Saconnex - Geneva, Switzeland
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss