Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Vắng Mặt

Vắng Mặt

- Nguyễn Đức Tùng — published 28/12/2007 14:35, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Thơ Nguyễn Đức Tùng


Vắng mặt


Sự vắng mặt
Của những người chính thống

Thổi một luồng gió nóng

Vào ngọn lửa của các cuộc biểu tình

Và mang chúng đi khắp nơi.

 

Nguyễn Đức Tùng

Mùa Giáng sinh 2007


mang-nhen

© Moe-Dikens (Fotolia)

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss