Bạn đang ở: Trang chủ

Nếu không tìm thấy kết quả mong muốn, bạn hãy thử sử dụng chức năng Tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm được chính xác hơn.

Kết quả tìm kiếm Tìm thấy 17 kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm của bạn.

Đăng ký để nhận luồng tin RSS cập nhật về những điều kiện tìm kiếm này

Au-delà de l’idéologie: la guerre dans le roman vietnamien contemporain
- Inalco cập nhật lần cuối 17/11/2017 20:50 — được sắp xếp dưới:
Lịch sinh hoạt
Các sinh hoạt văn hoá nghệ thuật đáng chú ý - vhn cập nhật lần cuối 26/04/2016 07:55 — được sắp xếp dưới:
Nói chuyện về quy hoạch sông Mékong
diễn giả : Hồ Tá Khanh và Vĩnh Phong - HTK cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới:
Nói chuyện về tình hình Biển Đông
Diễn giả : Joële Nguyen Duy Tan. Chiếu phim tài liệu "Hoang Sa : La meurtrissure" của André Menras - BD cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới:
Conférence sur le site archéologique de Thang-Long (Hanoi)
Conférence sur le site archéologique de Thang-Long (Hanoi) - Vũ An cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới:
Thuyết trình: Sử dụng khoa học theo ý thức hệ tại Đông Dương (1930-1945)
Người thuyết trình : Sébastien Verney - Đại học : Paris Diderot - Paris Diderot cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới: ,
Thuyết trình về khảo cổ tại VN
Tổ chức ở đại học Paris Diderot - ParisDiderot cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới:
Nói chuyện về chính sách năng lượng của Việt Nam
Diến giả: Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, nguyên cố vấn Ban Nghiên cứu chiến lược của Công ty Điện lực Pháp - NKN cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới:
Giới thiệu sách "Kafka - Vì một nền văn học thiểu số" tại TPHCM
Dịch giả : Nguyễn Thị Từ Huy - Café Thứ bảy cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới:
Giới thiệu sách về Hoàng Hoa Thám
Diễn giả : Khổng Đức Thiêm - L'Espace cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới:
Goethe Institut giới thiệu sách về TPHCM
tổ chức ở Goethe Institut Hà Nội và Cà Phê Thứ Bảy TPHCM - Goethe Institut cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới:
Tuần lễ "Semaine anticoloniale 2015" tại Paris
Từ 14.2 đến 17.2 - Bouny cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới:
Sinh hoạt của Ban Việt ngữ LCAO Đại học Paris Diderot
- LCAO cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới:
Nói chuyện về Yersin tại Paris
- SG cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — được sắp xếp dưới:
** Bàn tròn về "Sự cố Formosa ở VN" tại Đại học Paris Diderot
- Inalco cập nhật lần cuối 21/03/2017 12:37 — được sắp xếp dưới:
Nói chuyện ở ĐH Paris 7 về "Nghiên cứu Việt ngữ ở Việt Nam"
Diễn giả: PGS TS Nguyễn Văn Chính - Paris7 cập nhật lần cuối 19/04/2017 22:36 — được sắp xếp dưới:
Colloque du centenaire de Tran Duc Thao (1917-2017)
- TranDucThao cập nhật lần cuối 12/11/2017 12:12 — được sắp xếp dưới: