Bạn đang ở: Trang chủ / Lịch sinh hoạt / 2 phim tài liệu tại Inalco (Paris)

2 phim tài liệu tại Inalco (Paris)

- VHN published 26/03/2019 17:33, cập nhật lần cuối 26/03/2019 17:33
Thời gian 04/04/2019
từ 18:00 đến 20:00
Địa điểm Paris 13
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

inalco0419

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss