Bạn đang ở: Trang chủ / Lịch sinh hoạt / 3 buổi nói chuyện về lịch sử VN tại Đại học Paris 7

3 buổi nói chuyện về lịch sử VN tại Đại học Paris 7

- Université Paris 7 — published 19/02/2014 11:50, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21
Diễn gỉả: Sophie Quinn Judge(Temple University, Philadelphia). XIN CHÚ Ý : đây là chương trình cập nhật (có thêm một buổi, và có sự thay đổi về giờ giấc, phòng họp so với bản thông tin trước)
Thời gian 07/03/2014 10:00 đến
14/03/2014 10:00
Địa điểm Paris 13
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCalSéminaire Histoire de l’Asie à l’Université Denis Diderot – Paris 7
sous la direction de Claire Tran Thi Liên et Anne Sophie Bentz

Sophie QUINN JUDGE, professeure à Temple University (Philadelphie), donnera deux conférences :


Vendredi 7 mars 2014 (14h-16h)

Women in the early Vietnamese communist movement: Nguyen Thi Minh Khai, Her Unexamined Legacy

Salle 127 Bâtiment Olympe de Gouge, rue Albert Einstein, Paris 13e

Mardi 11 mars 2014 (14h-16h)

Histoire du communisme vietnamien: sources et méthodes

Salle 1019 Bâtiment Sophie Germain, rue Albert Einstein, Paris 13e

Vendredi 14 mars 2014 (10h-12h)

International Influences on the Vietnamese Communist Movement: from Moscow and Paris to Shanghai and Singapore

Salle 204 Bâtiment Olympe de Gouge, rue Albert Einstein, Paris 13e

Université Denis Diderot – Paris 7

Métro ligne 14 Arrêt Bibliothèque François Mitterrand

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Lịch sử
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss