Bạn đang ở: Trang chủ / Lịch sinh hoạt / Nói chuyện về thơ đương đại VN tại Paris

Nói chuyện về thơ đương đại VN tại Paris

- DCT — published 25/09/2013 17:54, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21
Diễn giả: Đoàn Cầm Thi và Claude Mouchard
Thời gian 12/10/2013
từ 16:00 đến 18:00
Địa điểm Paris 3
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal
Poètes du Vietnam contemporain

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Văn học
Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us