Bạn đang ở: Trang chủ / Lịch sinh hoạt / Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu

Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu

- ngobaochau — published 06/04/2023 16:20, cập nhật lần cuối 06/04/2023 16:20 đã hết hiệu lực
Thời gian 31/03/2023 14:00 đến
23/06/2023 15:30
Địa điểm Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal


La théorie des invariants et les espaces de modules
Bảo Châu Ngô
31 mars 2023 - 23 juin 2023
14:00 - 15:30
Salle 5, Site Marcelin Berthelot,
Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5

Ngô Bảo Châu

Programme

31 mars 2023

14:00- 15:30 Bảo Châu Ngô
La théorie des invariants et les espaces de modules (1)

07 avril Mar 2023

14:00 - 15:30 Bảo Châu Ngô
La théorie des invariants et les espaces de modules (2)

14 Avr 2023

14:00 - 15:30 Bảo Châu Ngô
La théorie des invariants et les espaces de modules (3)

21 Avr 2023

14:00 - 15:30 Bảo Châu Ngô
La théorie des invariants et les espaces de modules (4)

26 mai 2023

14:00 - 15:30 Bảo Châu Ngô
La théorie des invariants et les espaces de modules (5)

02 juin 2023

14:00 - 15:30 Bảo Châu Ngô
La théorie des invariants et les espaces de modules (6)

09 juin 2023

14:00 - 15:30 Bảo Châu Ngô
La théorie des invariants et les espaces de modules (7)

16 Juin 2023

14:00 - 15:30 Bảo Châu Ngô
La théorie des invariants et les espaces de modules (8)

23 Juin 2023

14:00 - 15:30 Bảo Châu Ngô
La théorie des invariants et les espaces de modules (9)

A savoir plus

Thêm thông tin về sự kiện này...

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Collège de France : Prof. Bùi Trân Phượng - Conférence du jeudi 08 juin 2023 22/06/2023 - 01/10/2023 — Collège de France
ICI Việt Nam: Le voyage suspendu 28/09/2023 - 13/10/2023 — Vinfast Paris Raspail, 8 Boulevard Raspail, 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss