Bạn đang ở: Trang chủ Lịch sinh hoạt Múa rối nước VN tại Parc de la Villette - Paris

Múa rối nước VN tại Parc de la Villette - Paris

Thời gian 22/11/2017 00:00 đến
26/11/2017 00:00
Địa điểm Paris 19
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCalLE THEATRE DES MARIONNETTES SUR EAU DU VIETNAM

PARC DE LA VILLETTE
211, avenue Jean Jaurès - Paris 19e
tél: 01 40 03 75 75


Mercredi 22/11/2017 à 20h00
Jeudi 23/11/2017 à 20h00
Vendredi 24/11/2017 à 20h00
Samedi 25/11/2017 à 16h00
Samedi 25/11/2017 à 20h00
Dimanche 26/11/2017 à 16h00


Tarifs: Plein tarif 20€ / TR 15€ / - de 26 ans 12€ / - de 12 ans 8€
https://lavillette.com/evenement/theatre-de-marionnettes-vietnam/
Các thao tác trên Tài liệu
được sắp xếp dưới:
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
** Lịch lưu diễn của vở kịch "SAIGON" tại Pháp 07/11/2017 - 02/06/2018 — Pháp
Un avril bien tranquille à Saïgon 16/12/2017 16:30 - 22:00 — Riveneuve, Paris 14
Nhóm Art Labor tham gia chương trình "Cosmopolis #1" của Centre Pompidou 18/12/2017 00:00 — Paris
Nguồn Cội : 14-01-2018 14/01/2018 14:00 - 19:00 — Théâtre de l'Agoreine - Bourg La Reine
Các sự kiện sắp đến...
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss