Bạn đang ở: Trang chủ / Lịch sinh hoạt / Nói chuyện tại Paris về văn chương VN đương đại

Nói chuyện tại Paris về văn chương VN đương đại

- Odeon — published 09/01/2018 14:31, cập nhật lần cuối 09/01/2018 14:31
Thời gian 30/01/2018
từ 18:00 đến 20:00
Địa điểm Paris 6
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCalà l' ODEON - THEATRE DE l'EUROPE
Place de l'Odéon - Paris 6e

odeon

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Văn học
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Viet and Nam - Film de Trương Minh Quý 31/05/2024 - 02/06/2024 — Cinémas L’Arlequin - Mk2 Quai de Seine - UGC Gobelins
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss