Bạn đang ở: Trang chủ / Lịch sinh hoạt / Đêm thơ Tình tự Hà Nội với Vi Thuỳ Linh

Đêm thơ Tình tự Hà Nội với Vi Thuỳ Linh

- Vũ An — published 01/10/2011 20:00, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 đã hết hiệu lực
Đêm thơ Tình tự Hà Nội - Giao lưu với Vi Thuỳ Linh
Thời gian 01/10/2011 01:45 đến
29/10/2011 23:45
Địa điểm * 29/10/2011, Paris 13, Pháp *
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Đêm Thơ
Tình Tự Hà Nội
và giao lưu với nhà thơ
VI THUỲ LINH

thovtl

20g thứ bảy 29.10.2011
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp
19, rue Albert, 75013 PARIS

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us