Bạn đang ở: Trang chủ / Lịch sinh hoạt / * Trình diễn nhạc gõ VN tại Paris

* Trình diễn nhạc gõ VN tại Paris

- MTS — published 15/04/2013 22:46, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21
với Mai Thanh Sơn
Thời gian 17/04/2013
từ 14:00 đến 21:00
Địa điểm Paris 19
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal
L'art de la percussion au VN

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Ca nhạc
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Rencontre avec l'écrivain Nguyen Thanh Viet 04/11/2021 18:30 - 22:30 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale - 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss