Bạn đang ở: Trang chủ / Lịch sinh hoạt / Trình tấu nhạc Bach với Vinh Pham

Trình tấu nhạc Bach với Vinh Pham

- vhn — published 14/01/2011 15:16, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20
Nhân dịp ra mắt dĩa "L'offrande musicale"
Thời gian 02/02/2011
từ 20:30 đến 22:30
Địa điểm 02/02; Paris 16
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Nhạc
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss