Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 2 / Diễn Đàn đổi mới kỹ thuật trình bày

Diễn Đàn đổi mới kỹ thuật trình bày

- Diễn Đàn — published 08/09/2006 08:22, cập nhật lần cuối 05/10/2010 22:03


Diễn Đàn đổi mới
kỹ thuật trình bày

 

Như bạn đọc nhận thấy, sang số này, Diễn Đàn dùng một số kiểu chữ mới.

1. Đó là bộ chữ của ông Phan Đình Thìn (điện thoại: (1) 64 61 72 95, địa chỉ: 2 avenue de la Convention 77184 EMERAINVILLE), người đã tạo ra 99 bộ chữ tiếng Việt dùng cho các máy điện toán Macintosh và những máy in phù hợp có chương trình Postscript. Diễn Đàn vui mừng giới thiệu với bạn đọc bộ chữ Thinart.

2. Sự thay đổi này, một mặt cho phép dùng nhiều kiểu chữ khác nhau để cải tiến hình thức tờ báo, mặt khác giải quyết khó khăn về máy in mà ban kỹ thuật Diễn Đàn gặp phải.

3. Cũng vì khó khăn này mà chúng tôi buộc phải “tạm biệt” bộ chữ VnHelvética mà bạn Đào Hoa đã chế tạo và cho phép chúng tôi sử dụng trong mấy năm qua. Nhân dịp này, Diễn Đàn xin thành thực cảm ơn Đào Hoa. Quan niệm về bộ chữ Đào Hoa có nhiều mặt mạnh, đặc biệt có thể giúp giải quyết bài toán xếp thứ tự và tìm chữ tự động theo thứ tự ABC. Rất mong anh Đào Hoa có thời giờ hoàn thành phương pháp này.

4. Trong điều kiện khó khăn về phương tiện và người (nhân vật chủ chốt của ban kỹ thuật bị đau), nhằm bảo đảm báo ra đúng ngày, chúng tôi buộc phải chấp nhận một số sai sót về chính tả và kỹ thuật trình bày. Từng bước, Diễn Đàn sẽ cố gắng cải tiến để giữ gìn chính tả tiếng Việt đang bị đe doạ khắp nơi, và bảo đảm những tiêu chuẩn tối thiểu về trình bày. Rất mong bạn đọc thông cảm và tạm thời lượng thứ. 

  

Diễn Đàn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Exposition: « Un regard sur le Vietnam et l’environnement » 29/09/2022 - 04/10/2022 — Centre Culturel Communal Erik Satie - 26 rue Emille Raspail, 94110 Arcueil.
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss