Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 5 - 02.1992 / Diễn Đàn số 5, tháng 02 - 1992 Xuân Nhâm Thân

Diễn Đàn số 5, tháng 02 - 1992 Xuân Nhâm Thân

- Diễn Đàn — published 31/10/2010 00:00, cập nhật lần cuối 07/10/2010 21:36

Diễn Đàn số 5, tháng 02 - 1992
Xuân Nhâm Thân

bia-xuan-nham-than

Bìa : Kiều và Kim Trọng, tranh bột màu của Nguyễn Tư Nghiêm

 
2


Bạn đọc và Diễn Đàn


3


Ngôn từ và thực chất

Hải Vân

4

Việt Nam... đã qua... sắp tới...

Diễn Đàn

6


Ước một Quốc hội đổi mới

Huy Đức

8


Về dự án sửa đổi Hiến pháp

Cao Huy Thuần

12


Quyền được yên nghỉ (II)

Ng. V.

12


Tranh luận về giáo dục...

Lê Văn Cường, Bùi Mộng Hùng

13


Limites de la démocratie

Nguyễn Quang

14


Congo-Vendée

Z. T.

15


Vai trò Đôm Năm

V.Đ

16


Hai cuộc triển lãm

Hoài Văn

17


Đoá mộng đầu

Đặng Tiến

21


Vũ điệu của cái bô, truyện ngắn

Nguyễn Quang Thân

27


Chuyện khỉ - Khỉ và Ta

Nguyên Thắng

31


Tính dân tộc trong âm nhạc (II)

Trần Văn Khê

33


Dân ca sông Bé; Dân ca miền Nam

Nguyên Thắng

35


Phan Huỳnh Điểu, chú tôi

Phan Tam Khê

36


Đầu xuân đọc sách

Văn Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã

38


Đọc thơ Huỳnh Mạnh Tiên

Đặng Tiến

39


Thơ:  Nam Chi, Nguyễn Duy, Thanh Thảo


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Caméra d’or du Festival de Cannes 2023 07/06/2023 - 19/06/2023
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss