Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 7 / Thơ Vũ Cận

Thơ Vũ Cận

- Vũ Cận — published 08/09/2009 08:25, cập nhật lần cuối 07/10/2010 21:41

Thơ Vũ Cận

Nhầm địa chỉ

 

Tặng bác sĩ Nguyễn Khắc Viện
con người và nhà thức giả

Bắc thang lên hỏi ông Trời
Cớ sao vẫn lắm cuộc đời đắng cay
Bay về bay hỏi chúng bay
Lần sau không được lên đây hỏi Trời

Bệnh viện Việt-Xô, thu 91

 
Rượu và xuân

 

Cạn chén cho quên đời
Nhưng đời có quên người
Vì người đào lại nở
Người quên người đó thôi

Láng, 07.02.1989 (mồng một Tết Kỷ Tỵ)

[trích từ tập thơ Gọi bình minh, Văn hoá, 1991]Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss