Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 10 / Thơ Phạm Việt Cường

Thơ Phạm Việt Cường

- Phạm Việt Cường — published 09/10/2010 05:00, cập nhật lần cuối 04/12/2010 21:37

 

 

Thơ
Phạm Việt Cường

 

 

Mở ngoặc

 
để nói thêm
về một điều đã nói
sự giải thích kém tự tin

 
cánh tay
vẽ trong không gian nửa vòng tròn

 
một mảnh vỏ sò trống không
phân nửa niềm thất vọng

 
cố gắng nhìn nhau
trước khi đêm và sự lặng im tràn tới

những giấc mơ
ném cuộc lưu đày vào trong ngoặc
chứ không phải điều ngược lại

 
những ngoặc đơn
nho nhỏ
biện minh nỗi đợi chờ
khi hy vọng chưa biến thành sáo ngữ

 

PVC 
những lời ú ớ đêm dài
hôm qua hôm nay
cuối cùng trở thành sáng tỏ

 
máu từ một nhà tù xa
vấy bẩn
những cánh cửa khép chặt
những đám mây không ai buồn ngắm

 

tiếp tục nói với nhau
một cách buồn rầu
dù dịu dàng hay thô lỗ trong bóng tối
lay lắt lãng quên


 

 

 

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Caméra d’or du Festival de Cannes 2023 07/06/2023 - 19/06/2023
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss