Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 23 / Thơ Huỳnh Mạnh Tiên

Thơ Huỳnh Mạnh Tiên

- Huỳnh Mạnh Tiên — published 01/04/2011 01:10, cập nhật lần cuối 26/04/2011 16:21


Thơ Huỳnh Mạnh Tiên

(Paris)nến

Một chút mưa vừa một chút nắng
Tháng chín về trời dở hơi chơi.
Em chớ khắc đi rồi khắc đến
Trận gió lùa dập ngọn nến tôi


 

ngòi bút

( gửi C.H.T.)

Con ong đâu một ngày làm ra mật
Sáu ngày đầy xe sáp mộ quân
Ngày chủ nhật, ngày lành của Chúa
Nhà xây xong và cửa sáng trưng!

Ngày của Chúa người người yên nghỉ
Riêng ong vùi vỗ cánh về đi
ztsi! ztsi!

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss