Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 25 / Đôi điều suy nghĩ của một công dân

Đôi điều suy nghĩ của một công dân

- H.V. — published 03/04/2011 00:20, cập nhật lần cuối 29/04/2011 09:09

Tài liệu

Hà Sĩ Phu
Đôi điều suy nghĩ của một công dân

 

Diễn Đàn nhận được bài viết Đôi điều suy nghĩ của một công dân (tiếp theo bài Dắt tay nhau đi dưới tấm bảng chỉ đường của trí tuệ) trong hè năm nay, chưa biết xử lý ra sao vì bài quá dài (47 trang đánh máy) thì nhận được tập phụ bản của báo Tin Nhà, in cả hai bài này và một vài văn bản khác của tác giả, cùng lời tựa của nhà xuất bản Tin và lời giới thiệu của nhà thơ Bùi Minh Quốc. Cả tập 60 trang in khổ A4, giá bán 30 FF. Xin cảm ơn sáng kiến của Tin Nhà (54 Avenue Léon Blum, 92160 F-Antony) và trân trọng giới thiệu với bạn đọc Diễn Đàn.

Hà Sĩ Phu tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, phó tiến sĩ sinh học, công tác tại Viện khoa học Việt Nam (Đà Lạt), nổi tiếng từ mấy năm nay qua bài viết năm 1988 Dắt tay nhau đi dưới tấm bảng chỉ đường của trí tuệ, chưa bao giờ được xuất bản trong nước nhưng đã hơn 30 lần bị đem ra “phê phán” trên các báo chí của đảng cộng sản Việt Nam! Đôi điều suy nghĩ... là phần tiếp theo của Dắt tay nhau..., trong đó tác giả trình bày những quan điểm triết học của mình về “bản chất con người và xã hội”, về “quy luật tiến hoá xã hội”, về “tính cách Việt Nam”, và vài suy nghĩ về “lối ra” cho tình hình hiện nay.

H.V.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Médiéval Technicolor - Exposition de Mai Tabakian 18/03/2023 - 29/05/2023 — Centre d'art Jean-Prouvé - Issoire (France)
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss