Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 27 / Thư ngỏ của Bùi Minh Quốc

Thư ngỏ của Bùi Minh Quốc

- Bùi Minh Quốc — published 04/04/2011 00:05, cập nhật lần cuối 01/05/2011 21:22

Thư ngỏ của Bùi Minh Quốc

 

Kính gửi:           – Quốc hội nước CHXHCNVN

                        – Ban chấp hành trung ương ĐCSVN

                        – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong Mặt trận

đồng kính gửi:  – Các báo đài

                        – Ông Hoàng Minh Chính và các ông bị nạn trong vụ án “xét lại hiện đại” cùng thân nhân

                        – Bạn hữu trong và ngoài giới cầm bút

Tôi đã được đọc đơn kiện của ông Hoàng Minh Chính gửi các cơ quan hữu trách và các bạn hữu, yêu cầu đưa ra ánh sáng vụ án bí mật mà ông Lê Đức Thọ, uỷ viên Bộ chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đạo diễn và quyết án, đã kéo dài mấy chục năm trời, đầy đoạ trong bóng tối ông Hoàng Minh Chính cùng hàng loạt trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ trung cao cấp của Đảng, có cả các tướng lĩnh và uỷ viên trung ương.

Chừng nào chưa có một toà án vô tư, độc lập, không đảng phái, với chứng lý rõ ràng, công khai bác bỏ được sự việc ông Hoàng Minh Chính nêu ra, thì chừng đó tôi còn tin việc đó là có thật, một sự thật phi lý, phi pháp, vô nhân đạo mà bất cứ ai còn chút lương tri cũng không thể làm ngơ.

Ông Hoàng Minh Chính bị bắt ngày 27.7.1967.

Chính ngày ấy tôi đang trên đường hành quân vượt Trường Sơn, đem trái tim và ngọn bút đầy hăng say và tin tưởng vào trực tiếp tham gia kháng chiến ở miền Nam, chống Mỹ cứu nước. Sau đó không lâu, vợ tôi, nhà văn Dương Thị Xuân Quý, cũng để đứa con gái nhỏ 16 tháng tuổi lại hậu phương, lên đường vào Nam chiến đấu và đã hy sinh. Tôi không thể ngờ khi gia đình chúng tôi cũng như mọi gia đình Việt Nam yêu nước lao lên phía trước, sẵn sàng hiến dâng tính mạng mình để giành Độc lập cho Tổ quốc và Tự do cho mỗi con người, thì sau lưng chúng tôi, chính người lớn tiếng hô hào chúng tôi chiến đấu lại đưa bàn tay sắt tước đoạt tự do và hành hạ những người đồng chí – những chiến sĩ cách mạng, những trí thức văn nghệ sĩ yêu dân, yêu nước, yêu chân lý, chỉ vì họ kiên định quan điểm xét lại hiện đại mà họ tin là đúng, trong khi người đàn áp họ đã quay ngoắt 180o về quan điểm.

Chỉ có những thế lực phi nghĩa mới dùng bạo lực trong cuộc đấu tranh về quan điểm.

Máu của gia đình tôi cùng hàng chục triệu gia đình Việt Nam đổ ra dứt khoát không phải để tạo dựng một bộ máy độc tài đảng trị – thực chất chỉ là sự thống trị của từng cá nhân hoặc nhóm nhỏ ở mỗi cấp uỷ núp dưới danh nghĩa Đảng, dùng mọi thủ đoạn trắng trợn và tinh vi loại bỏ dần đội ngũ trung kiên có đức có tài để thoán đoạt quyền bính và đục khoét, vơ vét... Hiện nay, các phần tử này đang hối hả vét gấp, bị nhân dân khinh bỉ, làm cho những người tử tế còn lại trong Đảng mang tiếng lây, xấu hổ lây.

Tình trạng vừa nêu trên đã khiến Đảng – vốn là một tổ chức chính trị tập hợp được khá đông đảo những tinh hoa từ mọi giai tầng của dân tộc, được dân tin, dân yêu, dân theo, dân bảo vệ trong suốt quá trình nếm mật nằm gai giành độc lập – khi cầm quyền thoái hoá dần thành một thế lực đứng trên đầu dân, trên nhà nước, trên luật pháp, nuốt lời hứa với dân: tất cả các quyền tự do của công dân được ghi trong hiến pháp từ năm 1946 đến nay vẫn chỉ có trên giấy, quyền con người bị vi phạm nghiêm trọng kéo dài mà vụ “xét lại hiện đại” là một bằng chứng điển hình.

Đến cả di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng, sáng lập nhà nước dân chủ cộng hoà, cũng không được tôn trọng, nói gì đến các thứ quyền của người dân thường.

Tình trạng này không thể kéo dài thêm nữa.

Tôi khẩn thiết đề nghị một số điều thuộc loại “những việc cần làm ngay”:

1 – Đáp ứng ngay 7 yêu cầu và kiến nghị của ông Hoàng Minh Chính.

2 – In và phát hành rộng rãi đến từng người dân bản Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế mà nhà nước ta đã ký kết tuân thủ.

3 – Đưa chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội trở về đúng vị trí một sự lựa chọn ý thức hệ riêng của Đảng, chứ không áp đặt thành sự lựa chọn của cả dân tộc, lấy mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, con người tự do và hạnh phúc, hoà nhập với thế giới” làm mục tiêu chung, đoàn kết hoà giải hoà hợp mọi người Việt Nam yêu nước.

4 – Bỏ điều 4 trong hiến pháp, đồng thời ra một bộ luật trước mọi bộ luật là luật về hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam, đảm bảo sự giám sát của nhân dân đối với Đảng, đảm bảo ngăn chặn tệ nạn lộng quyền, lạm quyền nhân danh Đảng, loại trừ tình trạng Đảng đứng trên nhân dân, đứng trên nhà nước.

5 – Thực hiện một cuộc sửa sai công khai, triệt để, có hệ thống, có bước đi thích hợp. Đối với tất cả những người bị bắt mà không xét xử, phải thi hành đúng các thủ tục tố tụng, nếu họ vô tội, phải công khai minh oan, xin lỗi, bồi thường mọi tổn thương về thân thể và danh dự.

6 – Bổ sung luật báo chí hiện hành điều khoản về quyền ra báo tư nhân, vì không có quyền này thì thực chất quyền tự do báo chí ghi trong hiến pháp đã bị thủ tiêu.

7 – Sửa luật bầu cử ứng cử hiện hành để đảm bảo quyền tự do ứng cử của mọi công dân, không phải qua “hiệp thương” do Đảng sắp đặt thành một cuộc bầu cử trước bầu cử như lâu nay người dân vẫn gọi là “đảng chọn dân bầu” (thực chất cũng không phải là Đảng chọn mà chỉ do một số cá nhân hoặc nhóm quyền lực trong mỗi cấp uỷ độc đoán quyết định việc lựa chọn này).

8 – Không coi vấn đề đa nguyên đa đảng là một đề tài cấm kỵ. Thực hiện một cuộc trao đổi ý kiến công khai, dân chủ, bình đẳng trong toàn dân Việt Nam (kể cả người Việt ở nước ngoài) về vấn đề này để cùng tìm kiếm những bước đi thích hợp cho quá trình dân chủ hoá trong hoà bình, ổn định và phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói từ lâu rằng: nước được độc lập mà dân không được tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì.

Lấy lời ấy soi vào hiện tình đất nước, tôi thấy mình đang sống trong một nền độc lập không có ý nghĩa gì. Lương tâm tôi, xương máu của bao người đổ cho nền độc lập, nỗi oan ức của bao người chân chính bị đàn áp trong thầm lặng đòi hỏi tôi viết những dòng này để góp một hạt cát xây dựng một nền độc lập có ý nghĩa: Độc lập cho Dân tộc gắn chặt với Tự do cho mỗi con người.

Kính thư,

Đà Lạt, ngày 3.10.1993

3, Nguyễn Thượng Hiền, Đà Lạt

Bùi Minh Quốc

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us