Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 34 / Bạn đọc và Diễn Đàn

Bạn đọc và Diễn Đàn

- Diễn Đàn — published 14/04/2011 00:00, cập nhật lần cuối 12/05/2011 16:19

Bạn đọc và Diễn Đàn


Quy chế sinh ngữ của tiếng Việt trong kỳ thi Tú tài Pháp

Ông Bùi Minh, bạn đọc ở Toulouse (Pháp), cũng như nhiều đồng bào ở Pháp, rất quan tâm tới nghị định 17.4.1994 của Bộ giáo dục Pháp, theo đó, kể từ năm học 1994-95, tiếng Việt không còn được xếp trong danh sách các sinh ngữ có thể dùng làm môn thi bắt buộc (épreuve obligatoire) ở kỳ thi tú tài – tất nhiên, các thí sinh vẫn có thể chọn tiếng Việt làm môn thi tự do (épreuve facultative) để lấy thêm điểm. Ông Bùi Minh đã viết thư cho ông François BAYROU và được bộ trưởng giáo dục Pháp trả lời: “Cảm kích trước luận điểm của ông và mong muốn sớm tìm ra cách giải quyết khó khăn này, tôi đã yêu cầu Nha giám đốc trung học chuẩn bị sửa đổi nghị định, đưa thêm tiếng Việt vào danh sách các sinh ngữ có thể dùng làm môn thi bắt buộc” (trích thư ngày 30.8.94).

Tuy nhiên, trong thư đề ngày 19.9, ông Bùi Minh cho chúng tôi biết khi học sinh vùng Toulouse thông báo cho ban giám hiệu trung học lá thư của ông F. Bayrou, được họ trả lời: lá thư này còn mơ hồ, không nói rõ tiếng Việt sẽ được coi là sinh ngữ chính ngay từ năm 1995 hay không.

Như vậy, các hội đoàn Việt Nam ở Pháp cũng như tất cả những ai quan tâm tới việc tăng cường quan hệ hợp tác Pháp-Việt cần tiếp tục yêu cầu chính phủ Pháp nhanh chóng lập lại quy chế sinh ngữ của tiếng Việt trong chương trình thi tú tài. Tất nhiên, vấn đề không chỉ hạn chế trong quy chế sinh ngữ mà còn là: ngân sách, chương trình, và đào tạo giáo sư có trình độ. Với quan hệ Pháp-Việt có chiều hướng phát triển tốt, giỏi Việt ngữ không còn chỉ là yêu cầu tinh thần mà cũng trở thành lợi ích vật chất của thanh niên gốc Việt. Tuy nhiên, để có thể hội nhập vào xã hội Pháp và được đào tạo tốt, học sinh gốc Việt có nên chọn Việt ngữ làm sinh ngữ chính, hay nên có thêm một sinh ngữ chính khác? Đó là vấn đề rất đáng được thảo luận. Tất nhiên, bất luận thế nào, chúng ta cần đòi hỏi thiết lập lại quy chế sinh ngữ cho tiếng Việt ở trung học Pháp. Chúng tôi xin cảm ơn ông Bùi Minh cũng như các hội đoàn và bạn đọc đã lưu ý chúng tôi về việc này.

45 năm Trường Trung học Nha Trang

Ông Trương Mạnh Tùng (Paris) chuyển cho chúng tôi lá thư của Ban liên lạc và trù bị ngày hội kỷ niệm 45 năm hoạt động của Trường trung học Nha trang (1950) – mang tên Võ Tánh (1953-1975), nay là Lý Tự Trọng – Ban liên lạc mời các cựu học sinh trường nhân dịp về nước ăn tết Ất Hợi đến dự lễ hội kỷ niệm tổ chức trong hai ngày 24-25.01.95. BLL cũng kêu gọi gởi tặng phòng truyền thống “hình ảnh, tư liệu có liên quan đến trường, ảnh chụp bằng cấp, tác phẩm...” và nếu có điều kiện “ủng hộ cả về tài chính”.

Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Thanh Bình, Phó ban liên lạc tổ chức Hội trường, Trường PTTH Lý Tự Trọng Nha Trang, số 3 Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss