Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 35 / Thơ Bóng Chữ

Thơ Bóng Chữ

- Lê Đạt — published 14/04/2011 05:35, cập nhật lần cuối 13/05/2011 15:26


Lê ĐạtXưng danh


Phó thường dân
              phố nhỏ vô danh
                                 vô giai thoại
Thành tích
              mấy trang giấy sờn
                                 mấy câu thơ bụi
                                                    núi Vô SơnKhuyết điểm


Vườn chôm chôm
              mùa khem thèm thòm trái cấm
Vui mồm lắp lẫn
              nhiều kinh kệ không quen
                                 AmenQuá em


Có phải vì quá em
Đứng ngồi
              anh vẫn em đôi mặt
Đứng ngồi
              anh vẫn bặt em xa

Từng thớ thịt
Anh sống em trọn hẹn
Chỉ bóng anh
                       ò e
                                 xe văn điển

một mình

Anh vẫn hôm em
Phồ đời đông động
Cửa đèn
              môi men má nắng
Trời mênh chim
Tu huýt yêuCỏ lú


Rừng buồn bứt lá chim chim
Hỏi sim sim tím
                       hỏi bìm bìm leo
Chiều gió cả
                       tiếng ngàn xưa khản lá
Thảm vàng khô
                       ai hoá những thư già
Ước lòng chữ trắng
                       nhẹ tênh cỏ lú
Chín kiếp truyện đời
                       ú ớ
                                 một tên emNhững bài thơ trên trích từ tập BÓNG CHỮ của nhà thơ Lê Đạt (nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội, 1994). Tập thơ này hiện đang là đối tượng của một cuộc tranh luận không mấy văn học, có dịp chúng tôi sẽ trở lại.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss