Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 35 / Đơn kháng cáo của Phùng Quán

Đơn kháng cáo của Phùng Quán

- Phùng Quán — published 14/04/2011 06:20, cập nhật lần cuối 13/05/2011 15:37

Đơn kháng cáo
của Phùng QuánCộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự do-– Hạnh Phúc


Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1994

Kính gửi:               – Uỷ ban lập pháp của Quốc hội

                            – Viện kiểm sát tối cao

                            – Toà án nhân dân tối cao

Đồng kính gửi :      – Ban bí thư Trung ương ĐCSVN

                            – Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương

                            – Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

                            – Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam

Tôi là công dân Phùng Quán, cán bộ về hưu, hội viên Hội nhà văn Việt Nam, 64 tuổi, hiện thường trú tại khu tập thể trường Chu Văn An, số 10 Thuỵ Khuê, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đầu tháng 5-1994, do tình cờ tôi được đọc một tài liệu dày 8 trang, khổ 30 cm x 19 cm. Trang đầu tài liệu ghi:

Hà Nội ngày 8-4-1994

Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành uỷ Hà Nội

Ban Tuyên Giáo

Tài liệu phố biến đến Đảng viên và cán bộ các đoàn thể

( tài liệu lưu hành nội bộ)

Thực hiện công văn 212/CVTW của Ban bí thư Trung ương, ban Tuyên giáo Thành uỷ sao nguyên văn hai tài liệu do Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương biên soạn: 1. Bài nói của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười tại Hội nghị cán bộ do Ban bí thư Trung ương triệu tập tại Hà Nội ngày 3.3.1994; 2. Hoạt động của một số thế lực thù địch và chống đối. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đọc toàn văn trong kỳ sinh hoạt gần nhất.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Trang cuối và dòng cuối tài liệu thông báo ở phần 2 (Hoạt động của một số thế lực thù địch và chống đối) ghi:

“Đầu năm 1994, Đỗ Trung Hiếu đã tổ chức cho Phùng Quán từ Hà Nội vào gặp ở nhà riêng, trong đó có Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng, Hồ Hiếu, Bùi Minh Quốc, nghe Phùng Quán trình bày lại Vụ Nhân văn Giai phẩm, từ đó bóp méo toàn bộ sự thật, vu khống, đả kích Đảng cộng sản Việt Nam”.

Kính thưa các cơ quan luật pháp của Nhà nước,

Do tính chất hết sức nghiêm trọng của tài liệu thông báo nội bộ này có liên quan đến cá nhân tôi, nên buộc lòng tôi phải viết đơn kháng cáo gửi đến các cơ quan lập pháp và hành pháp của Quốc hội và Nhà nước.

Theo nội dung cũng như lời văn của tài liệu thông báo nội bộ, Ban Tư tưởng - Văn hoá của Trung ương đã ghép tôi vào thế lực thù địch và chống đối Đảng và Nhà nước, và tôi đã phạm phải hai trọng tội trong Bộ luật hình sự:

1– Liên kết, tiếp tay cho một tổ chức chính trị phản động nguy hiểm, do Nguyễn Hộ cầm đầu. “...Có chủ trương nặn ra cái tổ chức gọi là Đảng nhân dân cách mạng và Liên minh các lực lượng dân chủ, với lực lượng chủ yếu 10 tỉnh Nam Bộ, hoạt động hợp pháp, kết hợp với bán hợp pháp và bất hợp pháp, để đấu tranh chính trị, kinh tế kết hợp với dùng lực lượng vũ trang. Tìm mọi cách xuyên tạc thực tế, vu cáo trắng trợn, nhiều chỗ mang tính kích động, kêu gọi quần chúng hành động, chống Đảng Cộng sản, tử bỏ chủ nghĩa xã hội, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.” (trích nguyên văn tài liệu thông báo).

2– Bóp méo toàn bộ sự thật vụ Nhân văn - Giai phẩm, vu khống đả kích Đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi thiết nghĩ một công dân phạm phải hai trọng tội như vậy, pháp luật phải lập tức truy tố, tống giam và đưa ra xử tội trước Toà án nhân dân. Tại sao lại chỉ xử lý bằng cách thông báo nội bộ? Hay là do Đảng chiếu cố, khoan hồng đối với cá nhân tôi? Nhưng là một công dân và một nhà văn có tư cách, tôi xin được khước từ lượng khoan hồng đó. Để góp phần làm sáng danh luật pháp của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời để làm gương cho những ai có manh tâm vi phạm luật pháp, làm phương hại nền an ninh quốc gia, tôi khẩn thiết yêu cầu các cơ quan luật pháp của Nhà nước:

– Đưa tôi ra xét xử công khai trước Toà án nhân dân với đầy đủ các thủ tục tố tụng của Bộ luật hình sự.

– Trong khi xét xử, nếu cơ quan đã soạn thảo ra tài liệu thông báo nội bộ trên, chứng minh được bằng những bằng chứng xác thực, tôi không chối cãi được, sự việc:

“ Đầu năm 1994, Đỗ Trung Hiếu đã tổ chức cho Phùng Quán từ Hà Nội vào gặp ở nhà riêng, trong đó có Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng, Hồ Hiếu, Bùi Minh Quốc, nghe Phùng Quán trình bày lại Vụ Nhân văn Giai phẩm, từ đó bóp méo toàn bộ sự thật, vu khống, đả kích Đảng cộng sản Việt Nam”,

tôi xin tự nguyện nhận lãnh án tù khổ sai chung thân để các cơ quan luật pháp, Toà án khỏi mất công, mất thì giờ, luận tội, xét xử.

– Ngược lại, nếu họ không chứng minh được, và tôi với những bằng chứng và nhân chứng cụ thể, chứng minh trước Toà án sự việc ghi trong bản thông báo là hoàn toàn bịa đặt, thì tôi xin kiện lại cơ quan trên hai điều sau đây:

1. Họ đã bịa đặt, bóp méo toàn bộ sự thật, vu khống tôi, xúc phạm nghiêm trọng đến tư cách công dân và nhà văn của tôi.

2. Họ đã dồn đẩy tôi vào một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm; biến tôi, một công dân, một cựu chiến binh, một nhà văn vừa được phục hồi hội tịch (1988) sau đúng 30 năm bị tước quyền viết văn một cách oan uổng, trở lại thành đối tượng căm thù của năm triệu (5.000.000) đảng viên (con số đảng viên của Đảng mà tôi được biết). Điều vu khống của một trong những cơ quan quyền lực tối cao của Đảng – Ban Tư tưởng - Văn hoá – hiện đang đe doạ nghiêm trọng cuộc sống và nghề nghiệp viết văn của tôi.

Để góp phần vào việc làm sáng danh khẩu hiệu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra cho toàn dân: SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT! Một lần nữa, tôi khẩn thiết yêu cầu các cơ quan luật pháp của Nhà nước sớm hồi âm đơn kháng cáo của tôi, và sớm đưa tôi ra xét xử công khai trước luật pháp.


Nay kính đơn,

Phùng Quán

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss