Lời toà soạn

- Diễn Đàn — published 22/01/2012 11:55, cập nhật lần cuối 22/11/2012 15:33

Chúng tôi đăng tải trong hồ sơ số này 3 tài liệu đang được phổ biến trong nước dưới dạng photocopie. Hai tài liệu đầu liên quan tới vụ án “ xét lại ”, mà bạn đọc Diễn Ðàn đã biết tới qua bài viết của ông Hoàng Minh Chính (số 23), bà Phạm Thị Tề (quả phụ Vũ Ðình Huỳnh) (số 30), ông Lê Xuân Tá (số 27) :

  1. Thư của ông Nguyễn Trung Thành gửi tổng bí thư Ðỗ Mười và cấp lãnh đạo Ðảng, yêu cầu giải oan cho các nạn nhân vụ này.Ðiều rất có ý nghĩa : đây là lần đầu tiên, một cán bộ tham gia việc xử trí oan công khai đứng ra yêu cầu.
  2. Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Trung Thành của ông Phùng Văn Mỹ, bút hiệu Cam Ly, một trong những nạn nhân của vụ án “ xét lại ”. Khoảng 65 tuổi, ông Phùng Văn Mỹ trước khi bị bắt (năm 1967) là cán bộ giảng dạy (triết học) tại Trường đại học Bách khoa, và cán bộ nghiên cứu (mỹ học) tại Viện triết học.Ông bị giam tù cho đến năm 1973, sau đó bị quản thúc nhiều năm ở xa Hà Nội.
  3. Tài liệu thứ 3 là lá thư của ông Trần Ðộ gửi tổng bí thư Ðỗ Mười và Trung ương Ðảng cộng sản Việt Nam, góp ý kiến về văn kiện chuẩn bị Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (họp tháng 1.95). Ông Trần Ðộ (71 tuổi) sinh tại Tiền Hải (Thái Bình). Sĩ quan cấp tướng, làm báo, viết văn và mê văn nghệ.Uỷ viên trung ương, đã làm trưởng ban Văn hoá văn nghệ Trung ương trong thời kỳ đồi mới (86-90) trước khi bị cách chức và về hưu.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Quảng cáo

Quang cao 250x333