Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 93 / Mục lục số 93

Mục lục số 93

- Diễn Đàn — published 09/02/2008 07:00, cập nhật lần cuối 04/04/2008 18:07


Mục lục số 93, 02.2000

6


Phở... formol


9


Trong mắt phong ba

Đỗ Tuyết Khanh

13


Chuyện dọc đường

Nguyễn Hoàng

16


Chung một dòng sông

Vũ Quang Việt

19-27


Bài về Tết


19


Năm Rồng nói chuyện rồng

Đặng Tiến

22


Thơ

Geörgy Somlyó và Hans Magnus Enzensberger (Diễm Châu dịch), Đỗ Quang Nghĩa

23


Bánh trôi, bánh chay...

Chi Nam

25


Thử bàn về một tấm tranh tết

Nguyễn Dư

28


Vấn đề dân chủ...

Phan Huy Lê

31


Cỏ non xanh tận chân trời

Cao Huy Thuần

35


Từ Toulouse đến Berlin

Văn Ngọc

38


Hợp âm... (truyện ngắn)

Mai Ninh

41


Người bạn lính... (hồi kí)

Phùng Quán

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Caméra d’or du Festival de Cannes 2023 07/06/2023 - 19/06/2023
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss