Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Hồ sơ / Hoàng Sa - Trường Sa / Về vùng biển Tây Phi Luật Tân

Về vùng biển Tây Phi Luật Tân

- Antonio T. Carpio — published 26/06/2014 00:05, cập nhật lần cuối 26/06/2014 08:52

Dữ kiện lịch sử, dối trá lịch sử,
và chủ quyền lịch sử
về vùng biển Tây Phi Luật Tân


Thẩm phán Antonio T. CarpioAntonio T. Carpio là thẩm phán toà án tối cao của Phi Luật Tân. Ngày thứ sáu 06 tháng này ông đã có buổi diễn thuyết tại đại học De La Salle ở Manila, thủ đô Phi luật Tân, về chủ quyền của nước này tại vùng biển Tây Phi Luật Tân. Bài diễn thuyết Historical facts, historical lies, and historical rights in the West Philippine sea (Dữ kiện lịch sử, dối trá lịch sử, và chủ quyền lịch sử về vùng biển Tây Phi Luật Tân) được kèm theo nhiều tài liệu và bản đồ có ý nghĩa quan trọng về lịch sử và về công pháp quốc tế, nhất là trong khung cảnh vụ kiện đang diễn ra giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc. Bài này đã được đăng tải trên một số báo chí Đông Nam Á và tung lên mạng. Chúng tôi xin giới thiệu trong tài liệu đính kèm (20Mo) cuối trang này, đây là bản có các bản đồ với độ phân giải thích hợp cho màn ảnh. Một bản in được trên giấy, chính xác hơn có tại đây  (140 Mo).Faits historiques, mensonges
historiques, et droits historiques
sur la mer de l'ouest Philippine


Juge Antonio T. CarpioAntonio T. Carpio est un Juge à la cour suprême des Philippines. Le vendredi 06 de ce mois-ci il a donné une conférence à l'Université De La Salle à Manille, capitale des Philippines, sur les droits de ce pays concernant la Mer de L'Ouest des Philippines. Son exposé, titré Historical facts, historical lies, and historical rights in the West Philippine sea (Faits historiques, mensonges historiques, et droits historiques sur la mer de l'ouest des Philippines), est accompagné de nombreux documents et cartes de valeur pour l'Histoire et pour le Droit international, surtout dans le context actuel du procès entre son pays et la Chine. Le text de la conférence a été publié dans certains journaux du Sud-Est asiatique et circulé dans l'Internet. Nous le présentons dans le document attaché (20Mo) se trouvant à la fin de cette page, ce document comporte des cartes adaptées à la vision sur écran. Un exemplaire imprimable se trouve ici (140 Mo).Attachments

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss