Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Lê Hồng Hà / Hồ Sơ Lê Hồng Hà

Hồ Sơ Lê Hồng Hà

- Diễn Đàn — published 23/11/2016 16:10, cập nhật lần cuối 25/11/2016 14:35

Hồ Sơ Lê Hồng Hà


Diễn Đàn : Hồ sơ dưới đây có hai phần : phần đầu là các bài viết sau khi ông Lê Hồng Hà qua đời, và phần sau là các bài viết trước khi ông qua đời, do chúng tôi sưu tầm và sắp xếp theo thứ tự thời gian. Một phần lớn các bài trong phần này do ông là tác giả, có thêm một số bài về ông.Tác giả

Tên bài

Ghi chú

Diễn Đàn

Lê Hồng Hà (1926-2016)

Diễn Đàn,
tháng 11-2016

Nguyễn Ngọc Giao

Một kỷ niệm nhỏ về Lê Hồng Hà...

Diễn Đàn,
tháng 11-2016

Nguyễn Thanh Giang

Thương tiếc anh Lê Hồng Hà - người công an trí thức

Trang cá nhân,
tháng 11-2016

Bauxite VN

Về vụ án xử cựu đại tá Lê Hồng Hà

BauxiteVN,
tháng 11-2016

Vũ Thư Hiên

Lê Hồng Hà - Từ bóng tối bước ra đường sáng

Diễn Đàn,
tháng 11-2016


Hà Thi
(Lê Hồng Hà)

Cần đổi mới căn bản hệ thống kiến thức trước kia...

Bài viết năm 1987; Tạp chí Người Việt, Canada, đăng trong số 6-1990

Lê Hồng Hà

Những vấn đề trong công cuộc đổi mới đất nước

Bài phỏng vấn, tạp chí Người Việt Canada số 10-11-12 / 1989

Lê Hồng Hà

Xung quanh vấn đề cương lĩnh và chiến lược kinh tế

Toạ đàm do tạp chí Cộng sản tổ chức  và tường thuật trong số tháng 3-1991.

Lê Hồng Hà

Chủ nghĩa xã hội dân chủ

Toạ đàm ngày 14-12-1991

Trần Đạo

Đối thoại với ông Lê Hồng Hà

Diễn Đàn số 34,
tháng 10-1994

Lê Hồng Hà

Thư của ông Lê Hồng Hà

Vụ án xét lại, Diễn Đàn số 45,
thàng 10-1995

Lê Hồng Hà& Lê Giản

Hồ sơ Lê Hồng Hà

Diễn Đàn số 75,
tháng 10-1998

Lê Hồng Hà

Tiền đồ đất nước và trách nhiệm trí thức

viết năm 1995, Diễn Đàn số 105,
tháng 03-2001

Lê Hồng Hà

Đấu tranh cho Phát triển và Dân chủ hoá,

Điện thoại 10-3-2007 với Hà Sĩ Phu & Bùi Minh Quốc

Đoàn Giao Thuỷ & Lữ Phương

Về vấn đề dân chủ hoá...

...và về ông Lê Hồng Hà, tháng 6-2007

Lê Hồng Hà

Dân và Đảng

BBC,
tháng 10-2010

Lê Hồng Hà

Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội

Pro&Contra,
tháng 03-2012

Lê Hồng Hà

Góp ý về sửa đổi Hiến Pháp 1992

BauxiteVN,
tháng  05-2013

Lê Hồng Hà

Mấy suy nghĩ về tình hình, nhiệm vụ hiện nay

BauxiteVN,  
tháng 03-2014


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss