Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Lê Hồng Hà / Toạ Đàm 1991

Toạ Đàm 1991

- Tạp Chí Cộng Sản — published 25/11/2016 12:15, cập nhật lần cuối 25/11/2016 12:46

Toạ Đàm năm 1991


Xung quanh vấn đề cương lĩnh
và chiến lược kinh tế


Tạp Chí Cộng SảnLHH
Lê Hồng Hà - 1991

Diễn Đàn : Đây là một bài đã đăng trong Tạp Chí Cộng Sản, số tháng 3 - 1991, được tạp chí Người Việt (Canada) đăng lại trong số mùa hè, năm 1991. Nội dung ghi chép lại trung thực một toạ đàm do Tạp chí Cộng sản tổ chức, với sự tham dự của 6 trí thức Hà Nội là tiến sĩ toán học Phan Đình Diệu; ông Lê Hồng Hà, chuyên viên kinh tế cấp cao của bộ Lao Động; giáo sư kinh tế Đào Xuân Sâm; ông Lưu Văn Đạt, chuyên viên kinh tế cấp cao của bộ thương nghiệp; ông Đậu Quý Hạ, chuyên viên kinh tế của bộ Lao Động; và ông Đỗ Thành Bang, tiến sĩ điều khiển học. Đề tài thảo luận xoay quanh hai văn kiện của đảng CSVN là dự thảo cương lĩnh và dự thảo chiến lược đến năm 2000.

Chúng tôi xin đính kèm tài liệu này dưới dạng bản chụp.

Attachments

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Exposition: « Un regard sur le Vietnam et l’environnement » 29/09/2022 - 04/10/2022 — Centre Culturel Communal Erik Satie - 26 rue Emille Raspail, 94110 Arcueil.
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss