Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới / Cùng bạn đọc

Cùng bạn đọc

- Diễn Đàn — published 12/07/2018 15:00, cập nhật lần cuối 12/07/2018 15:51
Mục Thấy Trên Mạng tạm ngưng 10 ngày, sẽ tiếp tục lại vào ngày 23.7.2018.

Cùng bạn đọc


Cũng như phần lớn ban biên tập Diễn Đàn, người phụ trách mục Thấy Trên Mạng này đi xa, làm việc và du lịch, từ hôm nay 12.7.2018 đến 22.7.2018.

Vì vậy, Thấy Trên Mạng sẽ tạm ngưng 10 ngày, và sẽ tiếp tục trở lại từ ngày 23.7.2018. Trong trường hợp có những sự kiện quan trọng đột xuất, trong chừng mực có thể, chúng tôi sẽ cố gắng phản ánh tối thiểu.

Kính cáo,


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss