Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới / Diễn Đàn nghỉ hè

Diễn Đàn nghỉ hè

- Diễn Đàn — published 29/08/2017 10:00, cập nhật lần cuối 29/08/2017 11:54
đến ngày 11.9.2017

Bạn đọc thân mến,


Cuối tháng 8, phần đông anh chị em Ban biên tập Diễn Đàn đi vắng (nghỉ hè, hội thảo, chu du...). Trang mạng Diễn Đàn – đặc biệt là mục Thấy Trên Mạng xuất bản hàng ngày này – sẽ ngưng tới ngày 11 tháng 9.

Trong thời gian này, bạn đọc muốn theo dõi báo chí Việt ngữ, xin mời tham khảo Bản tin hàng ngày của báo Tiếng Dân mà chúng tôi đã nối kết đều đặn từ khoảng hai tuần nay. 

Đương nhiên, nếu xảy ra những sự kiện đặc biệt quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng thông tin ngắn gọn để bạn đọc theo dõi.

Diễn Đàn


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss