Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới / Hậu quả chất độc Da Cam dioxin có thể di truyền bốn năm đời

Hậu quả chất độc Da Cam dioxin có thể di truyền bốn năm đời

- Kiến Văn — published 09/06/2015 22:05, cập nhật lần cuối 09/06/2015 17:54
Kết quả nghiên cứu của Michael Skinner, giáo sư sinh học TĐT Bang Washington, và cộng tác viên


Những nghiên cứu khoa học
cho thấy
hậu quả chất độc Da Cam dioxin
có thể truyền bốn, năm đờiTạp chí Pour la Science (Vì khoa học) số 449 (tháng ba 2015) đã đăng bài của nhà sinh học Michael SKINNER, giáo sư Trường đại học bang Washington. Bài Un héritage d'un nouveau genre (Một dạng di truyền mới) cho thấy những chất ô nhiễm như dioxine (trong chất độc Da Cam mà quân đội Mỹ đã rải ở Việt Nam trong những năm 1961-1972) tuy không làm biến đổi trình tự DNA, nhưng gây ra những đột biến biểu quan (épimutations) trên các thể nhiễm sắc, và những đột biến này di truyền đến nhiều thế hệ.

Xem toàn văn (8 trang) bài viết (tiếng Pháp) này ở cuối bài.

Những kết quả thử nghiệm cụ thể về tác hại di truyền của chất dioxin đã được nhóm nghiên cứu của giáo sự Skinner tiến hành (gồm các nhà khoa học Mohan Manikkam, Rebecca Tracey và Carlos Guerrero-Bosagna) đã được công bố trên tạp chí PLOS/One dưới nhan đề Dioxin (TCDD) Induces Epigenetic Transgenerational Inheritance of Adult Onset Disease and Sperm Epimutations (tháng 9 năm 2012).

K. V.


Attachments

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss