Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới / Hồi kết cho chế độ chuyên chế dẻo dai của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Một đánh giá ba phần về sự thay đổi quyền lực ở Trung Quốc

Hồi kết cho chế độ chuyên chế dẻo dai của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Một đánh giá ba phần về sự thay đổi quyền lực ở Trung Quốc

- Cheng LI (Lý Thành) — published 09/11/2012 23:00, cập nhật lần cuối 09/11/2012 18:05
Lời dẫn của Viet-Studies : Bản thảo bài đang đuợc biên tập cho tạp chí Thời Đại Mới sẽ ra cuối tháng 11. Vì tính thời sự của nó, xin đăng ngay bản thảo để các bạn xem trước. Nếu muốn in, xin đợi bản chính thức trong vài tuần tới
Tác giả bài này là Lý Thành (Cheng Li), Giám đốc trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, Viện Brookings, Washington. Nguyên tác tiếng Anh : The End of the CCP’s Resilient Authoritarianism? A tripartite Assessment of Shifting Power in China (The China Quarterly, 211, September 2012, pp 595- 623).
Attachments

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss