Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới / Phản ứng tức thời

Phản ứng tức thời

- Lucille CLERC — published 08/01/2015 16:25, cập nhật lần cuối 08/01/2015 22:45
sau vụ tàn sát ở tòa soạn Charlie Hebdo


Sau vụ thảm sát CHARLIE HEBDOLucille CLERC
phản ứng tức thời


Nghe tin 12 người bị tàn sát tại tòa soạn tuần báo CHARLIE HEBDO, trong đó có 4 đồng nghiệp họa sĩ là Cabu, Wolinski, Charb và Tignous, nữ họa sĩ Lucille Clerc (người Pháp, sinh sống ở London) đã phản ứng tức thời bằng bức tranh dưới đây (instagram) và đưa ngay lên mạng :

lc
hôm qua
hôm nay
ngày mai
NGUỒN : Huffingtonpost

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss