Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Đính chính tin ông PXA

Đính chính tin ông PXA

- Zidol — published 09/09/2006 15:09, cập nhật lần cuối 13/03/2007 23:22

     

Đính chính : 

Trong tin  Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn qua đời   trên Zidol ngày 20.9, chúng tôi đã đưa nhầm ngày mất của ông là 19.9.2006. Xin đổi lại cho đúng : 20.9.2006.

(Zidol) 


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss