Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Kiến nghị Bauxite: danh sách cập nhật

Kiến nghị Bauxite: danh sách cập nhật

- Diễn Đàn — published 26/06/2009 11:40, cập nhật lần cuối 30/06/2009 09:31


Kiến nghị về quy hoạch
và các dự án khai thác Bauxite
ở Việt Nam: danh sách cập nhật
Diễn Đàn : Những người chủ trương kiến nghị đã chỉnh lý và cập nhật danh sách những người ký tên vào kiến nghị này, mà do thời gian cấp bách đã có một số trường hợp trùng lặp trong những danh sách cũ. Danh sách chính thức đã được đăng trên trang nhà Bauxite Việt Nam. Để bảo đảm tính thống nhất của một tài liệu có tầm quan trọng lịch sử này, chúng tôi chỉ đưa đường dẫn về các tài liệu gốc như dưới đây và không đăng lại.Văn bản kiến nghị

Danh sách đợt 1

Danh sách đợt 2

Danh sách đợt 3

Danh sách đợt 4&5

Danh sách đợt 6

Danh sách đợt 7


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 02/01/2022 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Rencontre avec l'écrivain Nguyen Thanh Viet 04/11/2021 18:30 - 22:30 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale - 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss