Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Kiến nghị Bauxite: danh sách cập nhật

Kiến nghị Bauxite: danh sách cập nhật

- Diễn Đàn — published 26/06/2009 11:40, cập nhật lần cuối 30/06/2009 09:31


Kiến nghị về quy hoạch
và các dự án khai thác Bauxite
ở Việt Nam: danh sách cập nhật
Diễn Đàn : Những người chủ trương kiến nghị đã chỉnh lý và cập nhật danh sách những người ký tên vào kiến nghị này, mà do thời gian cấp bách đã có một số trường hợp trùng lặp trong những danh sách cũ. Danh sách chính thức đã được đăng trên trang nhà Bauxite Việt Nam. Để bảo đảm tính thống nhất của một tài liệu có tầm quan trọng lịch sử này, chúng tôi chỉ đưa đường dẫn về các tài liệu gốc như dưới đây và không đăng lại.Văn bản kiến nghị

Danh sách đợt 1

Danh sách đợt 2

Danh sách đợt 3

Danh sách đợt 4&5

Danh sách đợt 6

Danh sách đợt 7


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
L'art en exil - Hàm Nghi 19/03/2022 - 26/06/2022 — Musée des Arts asiatiques, 405 promenade des Anglais, Arénas, 06000 Nice
MAI TABAKIAN - FORMES SENSIBLES / Triển lãm nghệ thuật tạo hình của Mai Tabakian 06/04/2022 - 20/06/2022 — La Manufacture - MUSÉE DE LA MÉMOIRE ET DE LA CRÉATION TEXTILE - 29 avenue Julien Lagache, 59100 ROUBAIX
VAN DUONG THANH - Exposition de peintures 21/05/2022 - 21/06/2022 — Gallerie Du côté de chez Loan - 56 Rue du Couëdic, 75014 Paris, (Métro Mouton-Duvernet ou Denfert-Rochereau. Bus 38 ou 68)
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss