Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Bauxite Việt Nam : địa chỉ mới

Bauxite Việt Nam : địa chỉ mới

- boxitvn — published 26/01/2010 11:08, cập nhật lần cuối 26/01/2010 11:08

boxitvn.wordpress.com
bị tấn công, xin xem bài vở
bauxite Viet Nam tại:


http://boxitvn.blogspot.com
Kính thưa bạn đọc gần xa,

Bọn tin tặc lại tiếp tục tấn công trang Bô Xít Việt Nam. Do đó trang blog ở địa chỉ

boxitvn.wordpress.com tạm thời ngưng để giải quyết.

Nhưng sự tấn công này không thể bịt miệng được những người trí thức Việt Nam tiếp tục lên tiếng về các vấn đề lớn của đất nước. Xin quí bạn đọc tiếp tục theo dõi bài vở của trang Bô Xít Việt Nam ở địa chỉ :

http://boxitvn.blogspot.com

Kính nhờ quí bạn đọc thông báo rộng rãi email và địa chỉ trên rộng rãi.

Trân trọng cám ơn


Ban Kỹ Thuật Trang Bô Xít Việt Nam


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss