Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Bọ Lập đã về nhà

Bọ Lập đã về nhà

- Diễn Đàn — published 10/02/2015 18:40, cập nhật lần cuối 10/02/2015 18:50
Lần đầu tiên một người bị khởi tố theo điều 88 (Tội tuyên truyền chống nhà nước) được tại ngoại hầu tra. Nhà nước cũng nên thừa thắng xông lên, trả tự do hay ít nhất cũng cho tại ngoại đối với những người bị giam giữ về điều 258 (mà khung hình phạt nhẹ hơn điều 88)

Tin nóng: Bọ Lập đã về nhàSáng nay (giờ Paris), chúng tôi nhận được bản tin ngắn qua thư điện tử : Bọ Lập đã được về nhà, chuẩn bị ăn Tết.

Tìm trên mạng thì ra nguồn tin trên trang Anh Ba Sàm. Xin chụp lại đây phần chính của tin với tấm ảnh trên đó. Bản tin trên Anh Ba Sàm còn nhắc lại những bài đã đăng trên trang mạng đó về nhà văn, blogger Quê Choa Nguyễn Quang Lập, bạn đọc có thể bấm vào địa chỉ của bản tin để đọc các bài đó.

Trên trang blog Hiệu Minh có thêm hai tấm hình: Breaking News: Bọ Lập đã về nhà


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Exposition: « Un regard sur le Vietnam et l’environnement » 29/09/2022 - 04/10/2022 — Centre Culturel Communal Erik Satie - 26 rue Emille Raspail, 94110 Arcueil.
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss