Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI

GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI

- 100 nhân sĩ — published 04/07/2013 10:45, cập nhật lần cuối 04/07/2013 23:40
Cập nhật 18g (giờ Paris), theo thông tin mới nhận được từ những người chủ xướng


GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP
VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI

 

Kính gửi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng kính gửi: - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                        - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 5 vừa qua đã quyết định tiếp tục tiếp nhận ý kiến nhân dân để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay.

Chúng tôi, những người soạn thảo và ký kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp (thường được gọi tắt là Kiến nghị 72 vì mang chữ ký trực tiếp của 72 người) đã có bản phản đối dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (gửi tới Quốc hội ngày 3-6-2013), nay cùng một số người khác có ý kiến tiếp như sau:

1- Quốc hội chỉ quy định sẽ xem xét, thông qua Dự thảo Hiến pháp tại kỳ họp thứ 6 mà không nói có tổ chức trưng cầu ý dân hay không. Ai cũng nói Hiến pháp phải là của nhân dân, do toàn dân quyết định. Như mọi người đều biết, với cách tổ chức bầu cử và cơ cấu nhân sự như hiện nay, Quốc hội về thực chất chưa thật sự là đại biểu của nhân dân. Việc sửa đổi Hiến pháp lần này đang có những ý kiến khác nhau về những điều cơ bản của thể chế chính trị (đã được nêu trong nhiều văn bản như Kiến nghị 72, Tuyên bố của Hội đồng Giám mục, Tuyên bố của các công dân tự do, ý kiến trên trang mạng Cùng viết Hiến pháp và nhiều ý kiến của đồng bào trong và ngoài nước đã được loan tải trên các phương tiện truyền thông). Vì vậy, nhất thiết phải tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi. Dư luận hoan nghênh những đại biểu Quốc hội, những thành viên Chính phủ và một số tổ chức khi thảo luận về sửa đổi Hiến pháp đã xác định Quốc hội là cơ quan lập pháp, quyền lập hiến thuộc về nhân dân và Hiến pháp phải được trưng cầu ý dân.

Trưng cầu ý dân là việc không đơn giản, lần đầu tiên được tiến hành ở nước ta, nên trong văn bản gửi tới Quốc hội ngày 3-6-2013, chúng tôi đã kiến nghị Quốc hội quyết định sớm để có thời gian chuẩn bị, quan trọng nhất là tổ chức thảo luận một cách bình đẳng, công khai, thẳng thắn về các quan điểm khác nhau, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân suy nghĩ, lựa chọn trong cuộc trưng cầu ý dân. Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng có thể áp dụng điều 86 và khoản 14 điều 84 của Hiến pháp hiện hành để tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường nhằm quyết định việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi.

Sửa đổi Hiến pháp theo tinh thần tạo lập thể chế chính trị dân chủ là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Vì thế không nên hạn chế thời gian; nếu làm vội để thông qua một hiến pháp sửa đổi vẫn duy trì thể chế toàn trị, bỏ qua những đòi hỏi chính đáng của nhân dân đang muốn có một hiến pháp thật sự dân chủ, thì sẽ nguy hại cho đất nước và phải chịu trách nhiệm với dân tộc, với lịch sử.

2- Quyền sở hữu và sử dụng đất đai là một trong những điểm hệ trọng nhất và được nhân dân đặc biệt quan tâm khi bàn về sửa đổi Hiến pháp. Chúng tôi hoan nghênh Quốc hội đã đề ra chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp và quyết định lùi thời gian xem xét thông qua Luật đất đai sửa đổi.

Thực tế cho thấy chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu trực tiếp quản lý như quy định của Hiến pháp hiện hành cùng với những bất cập trong luật pháp về đất đai đã tạo kẽ hở cho các cấp chính quyền ở nhiều nơi thu hồi đất của dân một cách tùy tiện, tràn lan, đi liền với cưỡng chế thô bạo, gây oan ức và bất bình lớn trong dân, dẫn tới rất nhiều vụ khiếu kiện và các hình thức đối phó của dân, làm bất ổn nhiều mặt trong đời sống cùng với nhiều tổn thất không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội và chính trị.

Kiến nghị 72 đã nêu một yêu cầu quan trọng trong việc sửa Hiến pháp là chuyển từ chế độ sở hữu toàn dân đối với toàn bộ đất đai sang chế độ đa sở hữu về đất đai, trong đó có sở hữu tư nhân. Do đất đai ở nước ta trải qua nhiều lần xáo trộn nên việc xác lập sở hữu tư nhân về đất đai phải nghiên cứu, chuẩn bị và có quá trình thực hiện đối với từng loại đất, trước hết là đất ở và đất nông nghiệp. Những loại đất đã công nhận thuộc sở hữu tư nhân được sử dụng và định đoạt theo quyền tài sản; trong trường hợp cần đất để phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng thì Nhà nước không thể thu hồi đất mà chỉ được phép sử dụng quyền trưng mua được quy định chặt chẽ, bảo đảm lợi ích của người có đất bị trưng mua và ngăn chặn mọi sự lạm dụng, tùy tiện.

Hiến pháp và Luật đất đai được sửa đổi theo tinh thần đó sẽ khuyến khích và thúc đẩy việc đầu tư và sử dụng đất đai có hiệu quả, mở đường cho quá trình tích tụ ruộng đất dưới nhiều hình thức để phát triển lên trình độ cao nền nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Chúng tôi yêu cầu Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng thực hiện đúng quyền và trách nhiệm đã quy định trong Hiến pháp hiện hành để sớm quyết định việc tổ chức trưng cầu ý dân đối với Hiến pháp sửa đổi.

Chúng tôi mong đồng bào trong và ngoài nước lên tiếng mạnh mẽ về hai vấn đề nêu trên trong việc tiếp tục góp ý sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai để Quốc hội cùng các nhà lãnh đạo đất nước thấy rõ yêu cầu và nguyện vọng của dân.


Ngày 03- 07-2013


Danh sách những người ký tên


Stt

Họ tên

Học vị hay chức vụ hay nghề nghiệp, nơi ở


1

Nguyễn Quang A

Nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

2

Bùi Tiến An

Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, TP HCM

3

Lại Nguyên Ân

Nhà nghiên cứu phê bình văn học, Hà Nội 

4

Huỳnh Kim Báu

Nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM

5

Nguyễn Trọng Bình (*)

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tại chức TP Hải Phòng, Hải Phòng

6

Huỳnh Ngọc Chênh

Nhà báo, TP HCM

7

Nguyễn Huệ Chi

GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội

8

Đào Duy Chữ

TS, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, TP HCM

9

Tống Văn Công

Nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM

10

Nguyễn Xuân Diện

TS, nhà nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội

11

Lê Đăng Doanh

Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

12

Hoàng Dũng

PGS TS, TP HCM

13

Phạm Chí Dũng

Nhà báo tự do, TP HCM

14

Nguyễn Duy (*)

Nhà thơ, TP HCM

15

Lê Hiếu Đằng

Nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM

16

Nguyễn Đình Đầu

Nhà nghiên cứu, TP HCM

17

Phạm Văn Đỉnh

TSKH, Pháp

18

Trần Tiến Đức

Nguyên Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Hà Nội

19

Nguyễn Ngọc Giao

GV, nhà báo, Paris, Pháp

20

Lê Công Giàu

Nguyên Phó Bí Thư thường trực Thành Đoàn TNCS TP HCM, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch TP HCM

21

Trần Hải Hạc

TS, nguyên PGS Đại học Paris 13, Pháp

22

Chu Hảo

PGS TS, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

23

Nguyễn Gia Hảo

Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội

24

Đặng Thị Hảo (*)

TS, nguyên Phó ban Văn học Cổ Cận đại, Viện Văn học, Hà Nội

25

Võ Thị Hảo

Nhà văn, Hà Nội

26

Lê Minh Hằng (*)

TS, Hà Nội

27

Phạm Duy Hiển

GS TS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

28

Hồ Hiếu

Cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, TP HCM

29

Võ Văn Hiếu

Nguyên cán bộ Đài phát thanh giải phóng thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương cục Miền Nam

30

Nguyễn Xuân Hoa

Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế

31

Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Giám mục Giáo phận Vinh

32

Nguyễn Thế Hùng

GS TS, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng

33

Hà Thúc Huy

PGS TS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP HCM

34

Nguyễn Thị Từ Huy

TS, TP HCM

35

Hoàng Hưng

Nhà thơ, nhà báo tự do, TP HCM

36

Phạm Khiêm Ích

Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

37

Trần Hữu Khánh (*)

Cán bộ hưu trí, TP HCM

38

Lê Xuân Khoa

GS, nguyên Phó Viện trưởng Ðại học Sài Gòn, Hoa Kỳ

39

Nguyễn Khuê

TP HCM

40

Viễn Kính

Nhà báo, TP HCM

41

Tương Lai

Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM

42

Dương Hồng Lam

Kỹ sư, hưu trí, TP HCM

43

Phạm Chi Lan

Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

44

Cao Lập

Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM

45

Hồ Uy Liêm

Nguyên Quyền Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

46

Lương Văn Liệt

Nguyên cán bộ Thanh niên Xung phong, nguyên cán bộ Chi cục thuế, TP HCM 

47

Trần Văn Long

Nguyên Tổng thư ký Ban vận động cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam (trước 1975), nguyên Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM, TP HCM

48

Nguyễn Đình Lộc

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Nội

49

Nguyễn Văn Ly

Nguyên Phó phòng PA 25 CA thành phố HCM, nguyên thư ký của Bí thư thành ủy TP HCM Mai Chí Thọ

50

Nguyễn Khắc Mai

Nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội

51

Huỳnh Tấn Mẫm

Bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM

52

André Menras - Hồ Cương Quyết

Cựu tù chính trị, Chủ tịch Hiệp hội Trao đổi Sư phạm Pháp – Việt (ADEP), Pháp

53

GB Huỳnh Công Minh

Linh mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

54

Ngô Minh

Nhà thơ, Huế

55

Phạm Gia Minh

TS, Hà Nội

56

Trần Tố Nga

Cựu tù chính trị trước 1975, Pháp

57

Kha Lương Ngãi

Nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM

58

Nguyên Ngọc

Nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An

59

Nguyễn Xuân Ngữ

Cựu chiến binh, TP HCM

60

Hồ Ngọc Nhuận

Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM

61

Nguyễn Thái Nguyên

TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội

62

Phạm Đức Nguyên

PGS, KTS, Hà Nội

63

Trần Đức Nguyên

Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

64

Phạm Xuân Nguyên

Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội

65

Phan Thị Hoàng Oanh

TS, giảng viên đại học, TP HCM

66

Hà Sỹ Phu

TS, nhà văn tự do, Đà Lạt

67

Hoàng Xuân Phú

GS TS, nhà toán học, Hà Nội

68

Nguyễn Hữu Phước

Nhà báo, TP HCM

69

Huỳnh Sơn Phước

Nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM

70

Đoàn Chí Phương

Nguyên cán bộ Ban Giao bưu Trung ương cục Miền Nam

71

Bùi Minh Quốc

Nhà thơ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt

72

Đào Xuân Sâm

Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội

73

Tô Lê Sơn

Kỹ sư, TP HCM

74

Nguyễn Ngọc Sơn

Nguyên Phó Tổng Biên tập tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Phó Tổng Biên tập tạp chí Thế giới trong ta, Hà Nội

75

Trần Đình Sử

GS TS, Hà Nội

76

Lê Văn Tâm

Nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa VII, Nhật Bản

77

Trần Công Thạch

Hưu trí, TP HCM

78

Nguyễn Quốc Thái

Nhà báo, TP HCM

79

Jos Lê Quốc Thăng

Linh mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM

80

Lê Thân

Cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM

81

Đào Tiến Thi

Ths, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

82

Võ Văn Thôn

Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM

83

Trần Quốc Thuận

Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM

84

Phan Văn Thuận

Giám đốc công ty TNHH Phú An Định, TP HCM

85

Phạm Toàn

Nhà giáo, Hà Nội

86

Nguyễn Thị Ngọc Toản

GS, Bác sĩ, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội

87

Nguyễn Thị Ngọc Trai

Nhà văn, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội

88

Phạm Đình Trọng

Nhà văn, TP HCM

89

Nguyễn Trung

Nguyên Đại sứ, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội

90

Vũ Quốc Tuấn

Nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội

91

Hoàng Tụy

GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội

92

Võ Thị Bạch Tuyết (*)

Cán bộ hưu trí, TP HCM

93

Hà Dương Tường

Nguyên GS Đại học Compiègne, Pháp

94

Đặng Thị Tuyết

TP HCM

95

Trần Thanh Vân

Kiến trúc sư, Hà Nội

96

Nguyễn Viện

Nhà văn, TP HCM

97

Bùi Chí Vinh (*)

Nhà báo, nhà thơ, TP HCM

98

Nguyễn Hữu Vinh

Cử nhân luật, doanh nhân, Hà Nội

99

Tô Nhuận Vỹ

Nhà văn, Huế

100

Nguyễn Đông Yên (*)

GS TSKH, Viện Toán học, Hà Nội


(*) Ghi tên sau khi thư đã gửi qua bưu điện cho Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt NamCác thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss