Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 Danh sách người ký đợt 1-16

Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992 Danh sách người ký đợt 1-16

- Diễn Đàn — published 22/02/2013 18:07, cập nhật lần cuối 22/02/2013 18:07

Kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992
Danh sách người ký đợt 1-16


"Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992" vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều chữ ký. Việc quản một danh sách dài hàng nhiều ngàn tên, trong đó nhiều người gửi rồi lại gửi nữa do chưa thấy tên mình được đăng, là một chuyện hoàn toàn không dễ, và sai sót một vài tên là chuyện dễ hiểu dù những người trách nhiệm thường xuyên cố gắng rà đi rà lại danh sách mình đăng để khỏi thiếu sót, trùng lặp. Để không thêm một nguồn sai sót nữa, từ nay chúng tôi sẽ chỉ đưa đường dẫn (link) tới trang Bauxite Việt Nam đăng danh sách cuối cùng. Hôm nay (22.2) là danh sách từ đợt 1 đến đợt thứ 16, với 5056 chữ ký, tại đây.

Xem toàn văn Kiến nghị và một bản "Dự thảo Hiến Pháp 2013 để tham khảo" do một số chuyên gia ngành luật soạn, cũng như danh sách những người ký đầu tiên (đợt 1), tại đây

Bản "Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp" chính thức, đã được công bố "để lấy ý kiến nhân dân" vào ngày 1.1.2013, có thể xem tại đây.

Ký kiến nghị, xin gửi thư điện tử về  kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com,  ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có) và địa chỉ.

Ngoài ra, Bauxite Việt Nam cũng mới cập nhật danh sách chữ ký vào Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến Pháp Việt Nam, theo đó tới ngày 16.2.2013 đã có 3738 người ký tên. Danh sách xin xem tại đây.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss