Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Diễn từ nhận giải Vua Sejong-Unesco

Diễn từ nhận giải Vua Sejong-Unesco

- Nguyễn Quang Thạch — published 12/09/2016 10:20, cập nhật lần cuối 12/09/2016 10:31

Nguyễn Quang Thạch

Diễn từ nhận giải Xoá mù chữ

Vua Sejong - UnescoUnesco ngày 8.9.2016

Madam Irina Bokova, Director-General of UNESCO

Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen

Malala Yousafzai, the Pakistan Women's Rights Activist, 2014 Nobel Laureate, said : " The best way to fight terrorism is not through guns. It is through pens, books, teachers and schools". Right here in Paris where Liberty, Equality and Fraternity are defined as national values and the light of knowledge has survived and prevailed for hundreds of years, Malala's statement has proven that the idea to eradicate illiteracy launched by UNESCO 50 years ago is so great and we owe so much to the people who have been working tirelessly for this. I sincerely thank you UNESCO for that and for my opportunity of being here.

The shortage of books in rural areas in Vietnam that has existed for decades is a serious problem to be solved radically. The reading rate of rural children is about 20-30 times lower compared to their urban peers. Last year, on my transnational walk to advocate policy for Parent Funded Library (Classroom Library) and to call for attention to bring books to rural areas, a grade 6 student in a not so poor commune caught me and told me passionately: "Can you give me a book? I love books but I have no money...". The kid's eyesight and his aspiration have always been on my mind and that could also represent for millions of kids in Vietnam.

9 years since our books for rural areas program was practically implemented, Vietnamese social perception about role of books has changed alot. More than 100,000 social members have contributed to setting up 10,000 libraries in classrooms, clans, and catholic parishes etc. This helps half a million rural people have been benefited from book reading and listening and STEM education. Our policy advocacy to replicate the Parent Funded Library Model and to establish STEM Clubs was officially inserted in Vietnam education system by the Ministry Of Education and Training.

I have a lot of confidence in the success of the Parent Funded Library system, a synergy of teachers, parents and everyone in society for a child’s education. With that and other library models, those will assist 15 million Vietnamese kids in reading and listening to books, and hopefully also for 50 million adults’ lifelong learning in coming years.

On this occasion, I would like to express my aspiration to bring books to developing countries. I am happy to use 19 years’ experience and a part of fund from this prize to activate a low-cost civil library system in India, China, Indonesia, African countries, etc.

Ladies and gentlemen

I would like to share this with you: we can pave the way for a democratic, peaceful, humane and innovative world by reinforcing the Right to Read for children all over the world and I am committed as a persistent role player to the progress with my footsteps, heart and mind.

Thank you very much.

Nguồn : Trang FB của tác giả. Xem thông tin về giải trên mặt báo này, tại đây.


Bản tiếng Việt (tác giả gửi Diễn Đàn)


Thưa Bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO,

Thưa các quý ông, quý bà, thưa các vị khách quý,

Malala Yousafzai, một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Pakistan, người đã được trao giải Nobel năm 2014, từng nói: “Cách chiến đấu tốt nhất để chống lại chủ nghĩa khủng bố không phải là bằng súng ống. Mà là bằng những cây bút, những cuốn sách, những giáo viên và trường học.”

Ngay tại đây, tại Paris, nơi mà Tự do, Bình đẳng và Bác ái được coi là giá trị quốc gia và ánh sáng của tri thức đã tồn tại và phổ biến hàng trăm năm nay, tuyên bố của Malala đã chứng minh rằng ý tưởng xóa mù chữ do UNESCO đưa ra 50 năm trước là một ý tưởng tuyệt vời và chúng ta còn nợ rất nhiều những con người đang cống hiến không ngừng nghỉ cho điều đó. Tôi xin chân thành cảm ơn UNESCO vì điều đó và vì đã cho tôi cơ hội được có mặt ở đây.

Tình trạng thiếu sách tại các khu vực nông thôn Việt Nam đã tồn tại nhiều thập kỉ và là một vấn đề nghiêm trọng cần được nhanh chóng giải quyết. Tỉ lệ đọc sách của trẻ em vùng nông thôn thấp hơn 20-30 lần so với trẻ em ở thành thị. Năm ngoái, trong chuyến đi bộ xuyên quốc gia để vận động chính sách cho Tủ sách phụ huynh cho lớp học và để kêu gọi sự quan tâm đến việc đưa sách tới các vùng nông thôn, một học sinh lớp 6 ở một xã không quá nghèo đã níu lấy tôi và tha thiết nói: “Chú cho cháu một cuốn sách được không chú? Cháu thích sách lắm nhưng cháu không có tiền…”. Ánh mắt và khát vọng của em ấy đã luôn ở trong tâm trí tôi và đó có thể đại diện cho hàng triệu những đứa trẻ khác ở Việt Nam.

9 năm kể từ khi Chương trình sách hóa nông thôn được thực hiện, quan niệm của xã hội Việt Nam về vai trò của sách đã thay đổi rất nhiều. Hơn 100 nghìn thành viên đã góp phần lập nên 10 nghìn thư viện trong các lớp học, dòng họ và giáo xứ… Điều này đã giúp cho nửa triệu người dân vùng nông thôn được hưởng lợi từ việc đọc sách, nghe đọc sách và giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).

Chính sách vận động để nhân rộng mô hình Tủ sách Phụ huynh cho lớp học và thành lập các Câu lạc bộ STEM đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa vào hệ thống giáo dục Việt Nam. Tôi có niềm tin lớn vào thành công của hệ thống Thư viện Phụ huynh Đóng góp, một sức mạnh tổng hợp từ những giáo viên, phụ huynh và tất cả mọi người trong xã hội vì một nền giáo dục cho con trẻ. Cùng với các hình mẫu thư viện khác, hình mẫu này sẽ giúp cho 15 triệu trẻ em Việt Nam được đọc và nghe đọc sách, và hi vọng là trong những năm tới thì đó sẽ là sự nghiệp học hành cả đời của 50 triệu người trưởng thành.

Nhân dịp này, tôi xin được bày tỏ nguyện vọng được mang sách đến với các nước đang phát triển. Tôi rất vui được dùng 19 năm kinh nghiệm và một phần quỹ từ giải thưởng này để khởi động một hệ thống thư viện chi phí thấp cho toàn dân tại Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, các quốc gia Châu Phi, …

Thưa các quý ông, quý bà, Tôi muốn chia sẻ điều này với các vị: Chúng ta có thể mở đường cho một thế giới dân chủ, hòa bình, nhân đạo và tân tiến bằng cách củng cố Quyền được Đọc cho trẻ em toàn thế giới và tôi được ủy nhiệm với vai trò là người kiên trì bám sát quá trình với từng bước chân, trái tim và trí óc của mình.

Xin chân thành cảm ơn.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Triển lãm: Immigrations asiatiques en France depuis 1860. 10/10/2023 - 18/02/2024 — Musée de l'histoire de l'immigration, 293 av. Daumesnil, 75012 Paris
Exposition: a drop of serenity. 02/11/2023 - 23/12/2023 — 15 Rue Beautreillis, 75004 Paris.
Festival des 3 Continents, Nantes 24.11 - 3.12 2023: Anthologie du cinéma vietnamien 24/11/2023 - 03/12/2023 — Nantes 44000
Tháng kịch Pháp ở Saigon 01/12/2023 - 27/12/2023 — đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1 và nhà hát Thanh Niên
HỘI THẢO KỶ NIỆM 300 NĂM ADAM SMITH 16/12/2023 08:00 - 17:00 — Trường Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
VNED: Spectacle au profit des enfants handicapés victimes de l'Agent Orange. 16/12/2023 17:00 - 20:15 — IRTS - 1 rue du 11 Novembre, 92120 Montrouge.
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss